- Bedre hjelp til avrusing

Professor Stian Biong. Arkivfoto: Knut Jul Meland, HSN.
Professor Stian Biong. Arkivfoto: Knut Jul Meland, HSN.

- Nye retningslinjer for rusfeltet stiller strengere krav til oppfølging av dem som legges inn til avrusing, og det er helt nødvendig sier professor Stian Biong, som har sittet i Helsedirektoratets ekspertgruppe.


Tekst: Jan-Henrik Kulberg

Helsedirektoratet har utarbeidet to nye retningslinjer for rusfeltet som nettopp ble lansert. Fagfolk og brukere har deltatt i arbeidet. 

Professor i psykisk helsearbeid Stian Biong har deltatt i ekspertgruppen  som har utarbeidet "Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler"

Nylig deltok han på Helsedirektoratets lanseringskonferanse, der han også holdt et foredrag. 

Biong har forsket mye på psykisk helse og rus, med særlig vekt på et recovery-perspektiv

Mer kunnskap i oppfølgingen

- De fleste som legges inn til avrusning har brukt flere rusmidler. Alkohol, benzodiazepiner og opiater er de rusmidlene som oftest kan føre til komplikasjoner ved avrusning.  Derfor er disse behandlet i egne kapitler i retningslinjene, forteller Biong. 

Han tror den nye retningslinjen vil føre til en mer kunnskapsbasert oppfølging av dem som legges inn til avrusning. 

- Fra nå av skal alle som trenger det, få tilgang til lik, oppdatert og kunnskapsbasert medisinsk og psykososial behandling, med tanke på å forebygge avrusningssymptomer og komplikasjoner og god miljøterapi.  Det betyr at det stilles strengere krav til dem som skal gi hjelpen, sier Biong. 

Fengsel og sykehusavdelinger  - en utfordring

Han synes det er bra at retningslinjen også gjelder om du trenger avrusningsbehandling mens du er innlagt i somatisk eller psykiatrisk avdeling, eller er i varetekt/fengsel.  Dette kan imidlertid bli en utfordring å få til i praksis:

- Det gjenstår nok en del organisatorisk og holdningsmessig arbeid for at den nye retningslinjen skal få effekt for dem som er innlagt i slike avdelinger, eller som sitter i fengsel, sier professor Stian Biong.

Nye retningslinjer for rusfeltet 

Helsedirektoratet har utarbeidet to nye retningslinjer for rusfeltet som lanseres i dag. Fagfolk og brukere har deltatt i arbeidet. – For oss er det viktig å lytte til de som vet hvor skoen trykker, sier avdelingsdirektør Gitte Huus i Helsedirektoratet.

Her finner du direktoratets pressemelding

 

De nye retningslinjene er:

  • Avrusning:
    Gir anbefalinger for rusmidler som gir spesielle utfordringer ved avrusning, som for eksempel alkohol og opioider. I tillegg gir retningslinjen anbefalinger knyttet til akutt/øyeblikkelig hjelp innenfor tverrfaglig spesialisert rusbehandling og poliklinisk avrusning.
     
  • Behandling og rehabilitering:
    Gir anbefalinger for et bredt spekter av behandlings- og rehabiliteringsinnsatser. Avhengighet av spill eller doping har egne anbefalinger. Anbefalingene omhandler ikke tiltak for å hindre at man begynner med alkohol/narkotika.

Retningslinjene publiseres i digitalt format:

Nasjonal faglig retningslinje for behandling og rehabilitering av rusmiddelproblemer og avhengighet

Nasjonal faglig retningslinje for avrusning fra rusmidler og vanedannende legemidler