Bidrar til nasjonal kvalitetssikring

Foto av Hege Hansson, visedekan for barnehagelærerutdanningen ved HSN.
Hege Hansson, visedekan for barnehagelærerutdanningen, sitter i programstyret for implementering av ny rammeplan for barnehage.

Høsten 2017 kom det ny rammeplan for barnehagene i Norge. Hege Hansson, visedekan for barnehagelærerutdanningen ved Høgskolen i Sørøst-Norge, er med i programstyret som skal sikre kvaliteten i implementeringen av den nye rammeplanen.


Programmet har en varighet på fem år og en kostnadsramme på 20 millioner. Programstyret har det overordnede strategiske ansvaret for formål, tematikk, profilering og kriterier for søknad og oppdrag.

Hege Hansson sitter som en av seks medlemmer i programstyret som ledes av Henrik Daae Zachrisson (NUBU)

Programmet varer i perioden 2018-2022. Prosjektutlysninger blir publisert i Mercell i midten av mars 2018. Prekvalifiseringsfristen er midten av april og frist for tilbudslevering er 8. juni, ifølge en pressemelding fra Utdanningsdirektoratet.