Biskopbesøk på HSN

Fra venstre Rolf Simeon Andersen, Halvor Austenå, Stein Reiertsen, Pernille Astrup, Maija Heinilä, Tormod Stene Hansen, Per Arne Dahl, Harald Bryne og Hans Jørgen Wennesland. Petter Aasen måtte forlate møtet rett før bildet ble tatt.
Fra venstre Rolf Simeon Andersen, Halvor Austenå, Stein Reiertsen, Pernille Astrup, Maija Heinilä, Tormod Stene Hansen, Per Arne Dahl, Harald Bryne og Hans Jørgen Wennesland. Petter Aasen måtte forlate møtet rett før bildet ble tatt.

Både biskopen i Tunsberg bispedømme og Agder og Telemark bisbedømme deltok på møtet med høgskolen denne uken.


Tunsberg bispedømme er et bispedømme innen Den norske kirke som omfatter menighetene i Vestfold og Buskerud, med Tønsberg domkirke som bispesete. Telemark og Agder bispedømme omfatter menighetene i Telemark, Aust-Agder og Vest-Agder og har Kristiansand som bispesete.

Tilstede på møtet var biskopene Stein Reiertsen og Per Arne Dahl fra hhv Agder og Telemark og Tunsberg bispedømme sammen med stiftsdirektørene Rolf Simeon Andersen og Tormod Stene Hansen. I tillegg deltok prost i Nord-Jarlsberg prosti Harald Bryne, HSN-prest Pernille Astrup og UiA-prest Hans Jørgen Wennesland.  Fra høgskolen deltok rektor, viserektor for utdanning Halvor Austenå og seksjonssjef for studenttjenester Maija Heinilä.

Rektor åpnet møtet med en gjennomgang av høgskolens organisering, og vektla de samarbeidsarenaene som tre fylker, 55 kommuner og to bispedømmer gir HSN og regionen.


Ønsker studentenes beste

De to partene, Kirken og HSN, har et felles ønske om at HSNs studenter skal oppleve god studie- og livsmestring. Det er derfor nødvendig at HSN vurderer hvilket tilbud høgskolen skal ha av rådgivnings- og beredskapstjenester, inkludert tilbud om studentprest.

Studentpresten kan både i kraft av sin kompetanse og rolle blant annet gi studentene et nødvendig fristed. Studentene lever i en stressende og presset tilværelse, og studentprestenes arbeid med veiledning og samtale er god hjelp for mange. HSN har i dag to studentprester. Line Lindholm som har tilhold ved campus Drammen og Pernille Astrup som har sete ved campus Vestfold.

I møtet ble det enighet om å nedsette en arbeidsgruppe med medlemmer fra høgskolen og kirken, for å se på hvordan en daglig tjeneste og en beredskap best kan organiseres innenfor flercampusmodellen, slik at også studenter og ansatte ved campusene i Telemark får et tilbud. Arbeidet ledes av viserektor Halvor Austenå.