Bli lærer i Bærum

Foto av Kunnskapsenteret i Sandvika
Det nye senteret stod ferdig høsten 2014 og er del av utviklingen av Sandvika sentrum øst. Senteret består av mange forskjellige aktører.

Det er stort behov for lærere i bærumskolen. Høgskolen i Sørøst-Norge tilbyr den utdanningen som skal til ved det stilige og pendlervennlige Kunnskapssenteret i Sandvika.


Sandvika er i sterk vekst, og til sammen vil godt over 400 studenter være under utdanning ved Kunnskapssenteret fra høsten 2016. Foruten vår lærerutdanning tilbyr Høgskolen i Oslo og Akershus (HiOA) profesjonsutdanninger innen sykepleie, vernepleie og barnehagelærer samt utvalgte videreutdanninger ved Kunnskapssenteret.

Høsten 2015 tok de første studentene fatt på Høgskolen i Sørøst-Norges (HSN) utdanningsløp for lærere i Sandvika. Gjennomstrømningen har vært god, og alle de 23 studentene som gikk opp til eksamen til jul fikk bestått.

Les mer om vår lærerutdanning

Praksisnær og personlig undervisning

I lærerstudentflokken finner vi blant andre Malin Hilden, som stortrives i Sandvika:

– Studiet er veldig spennende! Jeg lærer noe nytt hver eneste dag og hadde aldri trodd at matematikk kunne være så gøyalt, sier Hilden.

Hun opplever at utdanningen ruster henne godt til arbeidslivet og framhever praksisnærheten i undervisningen:

– Jeg hadde høye forventninger til studiet, men ble likevel positivt overrasket, spesielt fordi alle foreleserne er så flinke til å knytte teori til praksis. Alle bruker eksempler fra skolen og viser hva som fungerer og hva som ikke gjør det, sier Hilden.

Medstudent Thea Lilleng har også funnet seg godt til rette på Kunnskapssenteret:

– Undervisningen er kjempebra. Da jeg begynte trodde jeg at vi kun skulle ha forelesninger i en stor sal og ikke snakke så mye med foreleserne våre, og at det ville lite rom for diskusjoner og så videre, men der tok jeg veldig feil. Undervisningen er personlig, og vi lærer virkelig foreleserne å kjenne, sier Lilleng.

Tett miljø

Lilleng framhever også det gode miljøet og samholdet i studentgruppa:

– Siden vi er en liten klasse har vi et veldig godt miljø og henger sammen også utenfor undervisningssammenheng, sier hun.

Studentene melder at de har fått rikt utbytte av den foreløpige praksistiden, og gleder seg til mer tid i klasserommene.

– Jeg vil bli han kule lærer'n, hvis elever alltid gleder seg til timen. Kanskje jeg skal kjøpe meg en gitar, fleiper medstudent Morten Rygh Onstad.

Ideelle pendlermuligheter

– Bærum kommune er en profesjonell skoleeier som vi finner det faglig interessant å samarbeide med. I tillegg vet vi at studentene gir gode tilbakemeldinger på studiene ved Kunnskapssenteret. Bygget har toppmoderne fasiliteter og en fabelaktig beliggenhet både med tanke på sentrumsnærhet og ideelle pendlermuligheter, sier dekan Kristin Barstad ved HSNs Fakultet for humaniora og utdanningsvitenskap.

Kunnskapssenteret ligger tett på Sandvika jernbanestasjon, byen har svært god bussforbindelse og både E18 og E16 går like utenfor sentrum.

Sterkt ønsket

Bærum kommune tilbyr studentboliger til dem som trenger det. Studentene får også fordelen av lokale praksisplasser, og for ferdig utdannede lærere er det gode muligheter for jobb i Bærum kommune.

– Bærum kommune har valgt å åpne for utdanninger til profesjoner vi vet det vil bli behov for arbeidskraft innen. Vi er svært fornøyde med å ha etablert lærerutdanning i Sandvika, og  glade for å tilby et spennende læringsmiljø, sier Roger Jensen, som er Bærum kommunes prosjektleder for Kunnskapssenteret.

Muligheten til å velge

Lærerstudentene som begynte i fjor – og kullet som tas opp høsten 2016 – får muligheten til å velge fireårig lærerutdanning eller hoppe på den nye, femårige mastergradsmodellen for lærerutdanningen. Fra høsten 2017 er alle grunnskolelærerutdanningene femårige masterstudium.

De tre første årene i utdanningen kan gjøres fullt og helt i Sandvika, mens det avsluttende fjerde studieåret – eventuelt de to siste årene i mastergradsløpet – må fullføres ved enten Campus Drammen eller Campus Vestfold, eventuelt ved et annet lærested.

Fra og med høsten 2016 skjerper regjeringen karakterkravet i matematikk fra 3 til 4 for å komme inn på lærerutdanningene. for søkere som ikke oppfyller det nye karakterkravet.

Toppkompetanse

Studentene i Sandvika får nyte godt av toppkompetente lærekrefter fra HSN.

– Satsingen vår i Sandvika er langt ifra noen annenhåndsløsning. Vi er stiller med et sterkt team, med mye og bred kompetanse fordi vi vil levere det aller beste og skal utdanne gode profesjonsutøvere som er tydelige ledere, flinke til å dele kunnskap og i stand til å tilrettelegge undervisning for alle barn, sier studiekoordinator Rakel Rohde Næss.

Profesjonsverksted

Teamleder for lærekreftene i Sandvika er høgskolelektor Mette Moe. Hun er sentral i prosjektet «As if – Profesjonsverksted i lærerutdanningen», som vant Kunnskapsdepartementets Utdanningskvalitetspris for 2014 på én million kroner.

Her brukes blant annet rollespill for å bringe praktiske problemstillinger fra skolehverdagen inn i utdanningen. Det bejublede profesjonsverkstedet blir en viktig del av undervisningen i Sandvika:

– Vi kommer til å ha en stadig veksling mellom teori og praksis, og vi skal jobbe verkstedpreget for å forberede studentene best mulig på arbeidslivet gjennom å sette teori ut i praksis. Vi ønsker tett samarbeid med praksisskolene og er svært glade for de gode signalene vi har fått fra Bærum kommune, sier Moe.

 

Lærerstudium i Sandvika

 • Siden høsten 2015 har HSN tilbudt grunnskolelærerutdanning 1. - 7. trinn (GLU 1-7) ved Kunnskapssenteret i Sandvika.
 • De tre første årene kan du ta i Sandvika. Det fjerde og siste året kan tas ved campus Drammen eller campus Vestfold, eller ved andre aktuelle studiesteder. Det er også mulig å velge mastergradsutdanning, som går over fem år.
 • Lærerstudentene i Sandvika får tilgang til HSNs fasiliteter og studentgrupper, både ved besøk og gjennom digitale tjenester.
 • Kvaliteten på studiet og opptakskravene er de samme i Sandvika som ved HSNs campuser i Vestfold og Drammen.
 • Bærum kommune tilbyr studentboliger til dem som trenger det.
 • Studentene kan ta praksis ved lokale skoler i Bærum.
 • Det er stort behov for flere lærere i Bærum og Asker.
 • Grunnskolelærerutdannelsen er et faglig samarbeid mellom Høgskolen i Sørøst-Norge og Bærum kommune.

Kontaktperson for lærerstudiet i Sandvika er studiekoordinator Rakel Rohde Næss

 

Om Kunnskapssenteret i Sandvika

 • Senteret er totalt 11.500 kvadratmeter
 • 2 auditorier (kan slås sammen til ett med plass til sirka 220 personer)
 • 4 dataopplæringsrom
 • 36 undervisningsrom, med plass fra 15 – 80 studenter
 • 12 grupperom,
 • 4 møterom
 • 1 øvingsleilighet
 • 2 musikksaler
 • 18 musikkrom
 • kantine og eget kaféområde
 • egen avdeling for spesialpedagogisk opplæring
 • moderne utrustet kontorarealer med plass til sirka 160 personer, med egne møterom