Bli med på nedtellinga

USN sitt aller første TEDx-arrangement ble gjort i bærekraftens lys og som en del av en «Countdown» til klimatoppmøtet i Glasgow neste år.


Våre forskere og inviterte gjester fra næringslivet inntok 11. novmeber den internasjonale scenen for å dele sine ideer og tanker om mulige tilnærminger og løsninger på klima- og naturkrisa i velkjent TED-stil.

Arrangementet var heldigitalt og de ulike talene blir tilgjengelig på TED.com og på YouTube snart. Lenker kommer.

Veslemøy Klavenes-BergeBred og tverrfaglig tilnærming

Forskerne som deltok representerte en bred vifte av felt og tema, fra «økologisk sorg» til «grønn klesproduksjon» via «bærekraftig entreprenørskap», «morgendagens hydrogenløsninger» og «biologisk mangfold». Vi har også spennende gjester fra  Telemark Technologies, Biomimcry Norway og Skogluft.

Se presentasjoner av alle våre «speakers» i bildekarusellen over.

– Vårt ansvar

Da Countdown kom opp som et globalt initiativ, med store aktører som TED, YouTube, Future Stewards med flere på laget, ble det mulig for hele verden å delta i idé-dugnaden, der det uttalte målet er å bidra til å skape virkelig endring.

Terje SimonsenInitiativtakerne til TEDxUSN, prosjektlederne Terje Simonsen og Veslemøy Klavenes-Berge, var aldri i tvil om at USN hadde en rolle å fylle i Countdown:

Vi som jobber på et universitet har et stort ansvar for å formidle løsninger, og løsninger har vi mange av! Vi vet at USN besitter mye lokal kunnskap og har mange løsningsforslag som kan bidra til å reversere klimaendringer, sier Simonsen.

– Løsninger som hjelper

Gjennom tilgjenglige og gripende populærvitenskapelige innlegg på TEDxUSN håper de å nå bredt ut:

Folk trenger å se løsninger som hjelper, og vi trenger kunnskap og ikke minst håp. Countdown er et prisverdig tiltak som etterspør løsninger, og med den kanskje sterkeste ikke-kommersielle plattformen, nemlig TED, med på laget, har dette potensial til å faktisk skape en virkelig endring, sier Klavenes-Berge

Carl André ChristensenForståelig formidling

Alle talerne fikk bistand og støtte fra scenetrener Carl André Christensen (LinkedIn), som har bakgrunn som pedagog, sceneutøver og tekstforfatter.

Han har bred erfaring med å trene mennesker til å nå best mulig ut med budskapet sitt, enten de er durkdrevne profesjonelle eller glade amatører.

– Det hjelper ikke å kunne alt om du ikke evner å formidle det forståelig, sier Christensen, som også er konferansier på TEDxUSN-arrangementet.

 

 

 

 

 

TED

TED er en årlig, USA-amerikansk konferanse, hvor gode og anerkjente foredragsholdere presenterer sine ideer, erfaringer og forskning om en rekke aktuelle temaer. 

TEDx

TEDx er uavhengig arrangerte TED-konferanser.

TED Global Countdown

TED Global Countdown er et nytt konsept fra TED for å få i gang en global dialog om klimaløsninger frem mot klimatoppmøtet COP26 i Glasgow neste år. Startskuddet gikk 10. oktober med en internasjonal sending fra TED Countdowns offisielle side.

Speakers at TEDxUSN:

 • Jørn Viumdal (BioOffice)
  Founder of Biophilia Indoor Design and Skogluft + author
  «Nature and the indoor generation»
   
 • Knut Ivar Bjørlykhaug (USN)
  Social worker + writer + PhD-candidate
  «A love story: Ecological love and sorrow»
   
 • Knut Vågsæther (USN)
  Explosion researcer
  «Safe design of technology for hydrogen as a green energy carrier»
   
 • Lars Ueland Kobro (USN)
  Project manager + social entrepreneurship and collaborative social innovation researcher
  «Who cares? Entrepreneurship for a better world»
   
 • Michel Wolfstirn (BiomimicryNorway)
  Mechanical engineer + co-founder of BiomimicryNorway and SquareRoot
  «Creating the future we actually want to see Biomimicry as part of the new paradigm»
   
 • Stefanie Reinhardt (USN)
  Biological conservation researcher
  «How local egg collectors contribute to save sea turtles climate change on the beaches of Guatemala»
   
 • Torgeir Straand (Telemark Technologies)
  CEO + Hardanger fiddle player
  «From black oil to green gas»
   
 • Veronika Glitsch (USN)
  Sustainable fashion researcher + eco fashion designer + tailor + educator
  «The power of favourite garments Well-fitting clothes are more often worn out»