Bø vant jakt på arter i naturen

Prisoverrekkelse til ordfører Olav Kasland
Prisoverrekkelse til ordfører Olav Kasland, (i midten). Til høyre førsteamanuensis Stefanie Reinhardt. Foto: Bø kommune

Forelesere og studenter fra HSN hjalp til da Bø kommune i forrige uke vant artsjakta, som miljøorganisasjonen SABIMA arrangerer hvert år.


Tekst: Helle Friis Knutzen

Ordføreren i Bø, Olav Kalsland, mottok prisen for beste artsjaktkommune nå på fredag. Han var raskt til å gi æren videre til de over 30 som hadde deltatt i arts-jakten.

Førsteamanuensis Stefanie Reinhardt organiserte artsjegerne i Bø, sammen med blant andre Torbjørn Høitomt og John-Gunnar Brynjulvsrud. Reinhardt deltok også i selve jakta, og svarer følgende på hvorfor det er viktig å jakte på arter:

- Artskunnskap er grunnlaget til kunnskapsbasert forvaltning av naturen. Å ha kunnskap om artssammensetningen i dag er viktig for å kunne se om og hvordan den forandrer seg i tiden som kommer.  Artskunnskap er derfor essensielt i arbeidet med å opprettholde biologisk mangfold.

- Under jakta fant vi i Bø for eksempel Grønnsko, som er rødlistet og en indikatorart for gammel skog. Grønnsko vokser bare på døde trær, gjerne grantrær i sen nedbrytingsfase. Gammel skog med mye død ved er igjen et viktig habitat (bosted) for veldig mange andre arter, både planter og insekter.
Bilde av mosen grønnsko

Ettertraktet kunnskap

Kunnskap om artsbestemmelse er ettertraktet på arbeidsmarkedet, da det er få som har denne typen kompetanse.

Citizen Science

Artsjegere er aktive hel året, ikke bare på denne spesielle artsjaktdagen. Artsjegere i Norge registrerer observasjoner av planter, fugl og fisk i Artsdatabanken. Deres frivillige innsats betegnes ofte citizen-science, eller folkeforskning. Amatører, ofte er svært kunnskapsrike innen sitt felt, bidrar med sin artsregistrering til viktig kunnskap om biologisk mangfold.

Mosesamling

Høgskolen i Sørøst-Norge var vert for Moseklubben sin «mosesamling» i Bø samme helg som artsjaktdagen. Det var deltakere på denne som bidro til det store artsfunnet.  På mosesamling i Bø møtes mosesamlere fra hele landet. De er både ute i felt der de registrerer og samler inn moser og på høgskolens laboratorium der de med mikroskop og lupe bestemmer mosearter som  ikke ble bestemt ute i felt. Målet med samlingen er å øke kunnskap om mosearter. Mosesamlingen arrangeres i samarbeid med Moseklubben. Blant de 31 deltakere var alt fra Norges beste moseeksperter til nybegynnere, både gamle og unge.  

Hva er en artsjakt?

Den første nasjonale artsjakta ble arrangert av SABIMA (Samarbeidsrådet for biologisk mangfold).

Under en artsjakt leter jegerne etter ulike typer biologiske arter, både dyr og planter. Artene de finner blir registrert i en nasjonal database. 

Hele 576 arter ble funnet i Bø under artsjaktdagen, 22. mai. Halvparten av artene er ikke tidligere registrert i Bø. 

Totalt i hele Norge ble 1207 arter funnet denne dagen, deriblant 71 rødlistearter.

Du kan lese mer om artsobservasjoner her.