Bruk av munnbind ved USN

USN vil ta i bruk munnbind i undervisnings- og veiledningssituasjoner der det er vanskelig å holde en meters avstand. Dette skal nå inkluderes i USNs retningslinjer.


Siden koronapandemiens begynnelse har USN fulgt Folkehelseinstituttets (FHI) anbefalinger for smitteverntiltak, og utarbeidet egne bestemmelser og rutiner på grunnlag av disse. 

Innarbeide munnbind som et "føre-var prinsipp"

Helsemyndighetene anbefaler nå bruk av munnbind i enkelte situasjoner. Med utgangspunkt i "føre var" prinsippet vil USN innarbeide bruk av munnbind i våre retningslinjer.

 

  • Vi vil anmode studenter og ansatte om å bruke munnbind på campus i enkelte situasjoner der det oppleves som vanskelig å holde en meter avstand, og man ikke kan unngå å være ansikt-til-ansikt- over tid.  

 

  • I enkelte undervisnings- og veiledningssituasjoner der vi etter dialog med fagmiljøene, ser at det er vanskelig å holde en meter avstand, vil vi be studenter og ansatte om å bruke munnbind. Det kan for eksempel være i ferdighetstrening og laboratorievirksomhet.

USN vil sørge for at munnbind er tilgjengelig i disse situasjonene.
 

Retningslinjene vil ta høyde for at ikke alle kan bruke munnbind, av medisinske eller andre årsaker.

 

  • Studenter i praksis skal forholde seg til smittevernbestemmelsene ved praksisinstitusjonen. Studenter og veiledere må sette seg inn i reglene som gjelder for det aktuelle praksisstedet.

Personal- og organisasjonsavdelingen vil innarbeide de nye tiltakene i våre retningslinjer, og følge dem opp i dialog med fagmiljøene. Vi vil også informere om korrekt bruk av munnbind.

 

Munnbind bidrar til å beskytte mot smitte fra personer som er syke med covid-19. Ved å bruke munnbind beskytter du andre fra å bli smittet av deg, dersom du skulle ha smitten uten å være klar over det.

 

Forsterket aktsomhet skal bidra til å forhindre at vi må sette inn mer inngripende tiltak, tilsvarende det som ble gjort i vårsemesteret.

 

I tillegg anmoder vi hver enkelt å følge de smitteforebyggende tiltakene som anbefales nasjonalt: 

  • God håndhygiene
  • Unngå å hoste og nyse direkte på andre
  • Hold alltid minst en meter avstand til andre
  • Hold deg hjemme hvis du har symptomer på sykdom i luftveiene.