Campus Kongsberg Miljøfyrtårn-sertifisert

Gro Årstad Nordli fikk overrakt Miljøfyrtårn-sertifikat fra ordfører Kari Anne Sand. Foto
Gro Årstad Nordli fikk overrakt Miljøfyrtårn-sertifikat fra ordfører Kari Anne Sand.

15. januar mottok driftssjef Gro Årstad Nordli sertifikatet fra ordfører Kari Anne Sand under møtet i kommunestyret.


Kongsberg er dermed den fjerde USN-campusen som blir sertifisert. Campusene i Porsgrunn, Bø og Notodden er allerede sertifisert som Miljøfyrtårn, og det arbeides nå med tilsvarende ved Vestfold. Sertifisering av Drammen og Ringerike starter senere i 2020

– Dette er bare starten, sier Gro Årstad Nordli. Hun ønsker at hensynet til miljø og bærekraft skal gjennomsyre all aktiviteten på campusen.

Viktig med god forankring

Arbeidet startet sent i 2018. Siden den gang har en arbeidsgruppe vært i sving, med medlemmer fra instituttene, biblioteket, verneombud, drift og studentene. Gruppen hadde også bistand fra en ekstern konsulent, som er spesialist på slike prosesser.

– Det har vært viktig å forankre dette ordentlig hos dem som jobber og studerer her på campus, det var et tips jeg fikk fra kollegaer på andre campuser som har vært gjennom liknende prosesser, sier Årstad Nordli. 

Prosessen har blant annet ført til:

  • ROS-analyser for alle laboratorier, klasserom, fellesarealer og bibliotekarealer på campus Kongsberg (ROS = risiko og sårbarhet)
     
  • Ny struktur på vernerundene, der ansatte får mulighet til å spille inn momenter i forkant
     
  • Nytt og bedre system for kildesortering, både i ansatt- og studentarealer
     

– Vi har hatt litt kildesortering tidligere også, men det har ikke vært godt nok. Nå må de ansatte benytte seg av de nye kildesorteringsstativene som kommer i januar, sier Gro Årstad Nordli.

Ønsker mer samkjøringGro Årstad Nordli med Miljøfyrtårn-sertifikat for campus Kongsberg. Foto av henne.

Hun sier det fortsatt er ting å ta tak i, og nevner både innkjøpsrutiner og bruken av bil. Årstad Nordli ønsker seg at det satses på samkjøring på USN. 

– Jeg skulle gjerne sett at USN kunne legge bedre til rette for at ansatte kjører i samme bil, når de reiser til møter og aktiviteter på andre campuser, sier hun.

Var tidlig ute

Allerede i 2008 startet daværende Høgskolen i Telemark arbeidet med å miljøfyrtårnsertifisere campus Bø, og i 2010 mottok campusen sertifiseringen sin. Senere fulgte campusene i Porsgrunn og Notodden, forteller driftssjef Thorstein Bergsland Faane ved campus Porsgrunn. 

Han leder dette arbeidet ved USN, og har ansvaret for å utarbeide planer og rapporter som de andre USN-campusene nå kan bruke i sertifiseringsarbeidet sitt. Faane sier tidligere HiT ønsket å bli en miljøhøgskole, og at man også tidlig utarbeidet en egen felles miljøpolicy for høgkolens studiesteder

Pris fra Statsbygg

– Engasjementet kom opprinnelig fra Morten Østby, tidligere drifts og innkjøpssjef ved HiT, som nå er seniorrådgiver i avdeling for infrastruktur. Han trakk oss andre driftssjefer med, og det resulterte i sertifisering for 3 studiesteder.

Faane forteller at campus Porsgrunn har hatt et pilotprosjekt innen energibesparing og avfallssortering i samarbeid med Statsbygg og SSN . Det har ført til at ca. 76 % av alt avfall i Porsgrunn nå blir sortert.

– Tallene for avfallssorteringen og energitiltak fra Statsbygg resulterte i at vi ble tildelt energiprisen fra Statsbygg i 2018. Vi ble dermed kåret til den beste universitets- og høgskolecampusen i Norge, for bygg der Statsbygg er byggeier, sier Faane.

Styrevedtak og miljøpolicy

I juni 2017 vedtok styret ved daværende HSN at alle campuser skulle bli miljøfyrtårn, og sommeren 2019 ble det også vedtatt en Miljøpolicy for USN.  Vi kommer tilbake til en egen sak om USNs nye miljøpolicy senere. 

Nå er altså sertifiseringsarbeidet i gang i Vestfold, og man fortsetter så med Drammen og Ringerike senere i år. Ved Rauland vil man vente til en planlagt utbygging av campus er ferdigstilt. 

Miljøfyrtårn

Miljøfyrtårn er en nasjonal miljøsertifiseringsordning driftet av Stiftelsen Miljøfyrtårn. Stiftelsen ble opprettet i 2003 av sentrale organisasjoner i næringsliv og offentlig forvaltning. 

Miljøfyrtårn er Norges mest brukte sertifikat for virksomheter som vil dokumentere sin miljøinnsats og vise samfunnsansvar. 

Over 6400 virksomheter er sertifisert som Miljøfyrtårn – fra små og mellomstore enkeltvirksomheter, til store konsern og kommuner.

Miljøfyrtårn-sertifisering er anerkjent av myndighetene ved offentlige innkjøp, og godkjent som miljødokumentasjon i anbudskonkurranser.

Miljøfyrtårn er den første nasjonale ordningen i Europa som er blitt anerkjent av EU.

Les mer på miljofyrtarn.no