Cecilie er HSNs studentombud

Cecilie Jurgens - Studentombud ved HSN
Cecilie Jurgens - Studentombud ved HSN

- Jeg håper jeg vil bidra til å gjøre studiehverdagen enklere og bedre, sier Cecilie Jurgens (35) i den nyopprettede stillingen som studentombud ved Høgskolen i Sørøst-Norge.


Tekst og foto: Per Magnus Holtung

I jobben som studentombud vil hun være en objektiv part mellom studentene og høgskolen.

- En utfordring nå i starten er også å gjøre det kjent at jeg faktisk fins.

Til daglig har Cecilie Jurgens kontorplass ved campus Porsgrunn, men understreker at hun dekker alle HSNs åtte studiesteder og 18 000 studenter.

- Og jeg begynte heldigvis i jobben i tide slik at jeg nå fikk med meg studieåpningene ved alle campusene. Det var veldig nyttig.

Oslo først ute

Etter at Universitetet i Oslo i 2013 var først ute, har flere av de øvrige universitetene og høgskolene i likhet med HSN nå opprettet eller i ferd med å opprette stilling som studentombud.

Det var studentene i HSN gjennom det etablerte studentdemokratiet som ba om at også HSN opprettet ombudsstillingen. Det ble enstemmig godkjent i høgskolens styre tidligere i år.

Ambisiøs oppgaveliste

Oppgavebeskrivelsen hennes er ambisiøs – og lang  –  blant annet:                                                        

  • Støtte studentene i å følge opp saksbehandling og rettigheter
  • Studentombudet kan foreta rimelighetsvurderinger i enkelte saker der det mangler etablerte rutiner
  • Gi råd om hva studentene kan og bør foreta seg for å ivareta sine interesser
  • Ut fra ombudets mandat, også ta opp saker på eget initiativ
  • Ombudsstillingen skal bidra til å styrke det helhetlige læringsmiljøet ved HSN

Cecilie Jurgens (midten) sammen med arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie og rektor Petter Aasen under studieåpningen ved campus Porsgrunn i år.  Foto

Anonym varslingskanal

Studentombudet skal også fungere som en anonym varslingskanal for studenter som ønsker å gi beskjed om kritikkverdige forhold ved høgskolen, heter det i tillegg i stillingsbeskrivelsen.

Selv HSN-student

Cecilie Jurgens er jurist fra Universitetet i Oslo, og har bakgrunn fra blant annet Skatteetaten.

 – Men jeg er også HSN-student etter at jeg nå det siste året har supplert jussen fra Oslo med praktisk pedagogisk utdanning (PPU) ved studiestedet Ringerike.

Jurgens uten tødler

Cecilie Jurgens er oppvokst i Langesund og bor nå med mann og tre barn i Kragerø.

- Og etternavnet mitt er Jurgens – ikke «Jürgens», smiler hun.  - Det er litt nederlandsk, ikke tysk.