Chippen som kan gi folk synet tilbake

Oleksandr Dobroliubov. Foto

Møt Oleksandr Dobroliubov, som deltar i forskningsformidlingskonkurransen USNTEK: Utforsk 2018.


Stipendiatene på doktorgradsprogrammet i Anvende mikro- og nanosystemer deltar i vår interne forskningsformidlingskonkurranse USNTEK: Utforsk 2018, og finalen holdes onsdag 26. september på campus Vestfold. Vinneren får med seg 10.000 kroner.  

Finalist Oleksandr Dobroliubov er fra Ukraina og har sin mastergrad fra USN.

Hva forsker du på?
Jeg designer en mikrochip som skal brukes for å teste optiske og kjemiske egenskaper av fotoaktive proteinfilmer basert på et membranprotein, som heter bakteriorhodopsin. Denne proteinfilmen er en prototype av et høyst etterspurt netthinneimplantat, som kan åpne opp for behandling av en rekke øyesykdommer.

Hvem får glede av dette?

Denne typen implantat kreves for å behandle degenerative sykdommer på netthinna, som Retinitis pigmentosa (RP) – en fellesbetegnelse for en rekke, i hovedsak arvelige netthinnesykdommer samt Aldersrelatert maculadegenerasjon (AMD) – er en øyesykdom der den gule flekken (macula) sentralt i netthinnen er svekket.

Dessuten kan denne chippen fungere som en arena for å evaluere cellekulturer.