Dataspill i optometri

Studenter som har laget dataspill. Foto.
Henrik Brekke Solberg og August Aalde. Foto. Dag Øyvind Olsen.

Dataingeniørstudenter på Kongsberg har utviklet et mobilspill for optikere.


Mobilspillet er laget av tredjeårsstudentene Henrik og August som studerer dataingeniør campus Kongsberg, og er skreddersydd optikerstudenter og optikere. Spillet gir kunnskap, utfordrer og repeterer viten, med spesiell oppmerksomhet mot syn og diabetes.

Samtidig er det like mye et spill som et læringsverktøy. Det har arbeidstittelen Duke's Disclosure, og det ble lansert under fagkonferansen på Kongsberg.

Les mer om Duke's Disclosure og prøv spillet her

– Historien bak bachelorprosjektet, er at vi i 2014 fikk prosjektstøtte fra Norgesuniversitet til prosjektet «Første kontakt for bedre syn. Fleksibel etterutdanning for optikere.», forteller Vibeke Sundling, som leder prosjektet.

I prosjektet skulle det lages en prototype for et læringsspill. Dette ble gjort våren 2016 som en del av emnet «Grunnleggende spillutvikling». Studentgruppen som leverte den beste spillprototypen, ble spurt om å videreutvikle spillet som sin bacheloroppgave i Bachelor i Ingeniørfag. En av gruppens medlemmer, August Aalde, grep denne muligheten sammen med fire andre medstudenter. De jobber nå frem et læringsspill for bruk i helsefagutdanningene ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

Dette arbeidet gjøres som del av et annet Norgesuniversitetsprosjekt «En reise gjennom kroppen – Forstå god helse.», ledet av Hanne Mari Schiøtz Thorud, med Vibeke Sundling som assisterende prosjektleder.

Teksten ble først publisert i Optikeren, nr. 3 2017.
Tekst og foto: Dag Øyvind Olsen