– Det handler ikke om penger

Edward Deci. Foto
Professor Edward Deci har forsket på hva som driver mennesker til handling i over 35 år.

Selveste professor Edward Deci deltar på Motivasjonskonferansen 2016 blant annet for å forklare hvordan den gode motivasjonen kan framdyrkes uten verken pisk eller gulrot.


Tekst og foto: Knut J. Meland

Hvert år samles ledende motivasjonsforskere, økonomistudenter og næringsliv til fagkonferanse på Campus Ringerike.

Tema for årets konferanse er motivasjon innenfor arbeidslivet og helsesektoren, og til sammen 14 forskere og doktorgradsstipendiater fra inn- og utland presenterer sine forskningsbidrag.

Les mer om Motivasjonskonferansen 2016

Den selvskrevne hovedtaler er den vidkjente amerikanske psykologiprofessoren Edward Deci, som siden 2012 har fylt en professor II-stilling ved vår høgskole.

Deci er også professor i psykologi og i samfunnsvitenskap samt leder for Human Motivation Program ved University of Rochester.

I vår natur

I over 35 år har Deci forsket på hva som driver mennesker til handling, og sammen med sin kollega, Richard M. Ryan, grunnla han selvbestemmelsesteorien (Self Determination Theory – SDT).

Selvbestemmelsesteorien er i dag den mest anerkjente blant motivasjonsteoriene, og den baserer seg på at optimal motivasjon oppnås gjennom å tilfredsstille menneskers grunnleggende psykologiske behov.

– Selvbestemmelsesteorien forholder seg til samspillet mellom de ytre kreftene som virker på personer og de iboende motiver og behov som ligger i menneskets natur, sier Deci

Les mer om Selvbestemmelsesteorien

Grunnleggende psykologiske behov

Ifølge Selvbestemmelsesteorien er mennesker først optimalt motivert når vi får tilfredsstilt våre grunnleggende, psykologiske behov, definert som kompetanse, autonomi (selvstyring) og tilhørighet gjennom nære, meningsfulle, mellommenneskelige relasjoner.

– Hvis du for eksempel konsekvent opplever at du er inkompetent – at du ikke mestrer dine arbeidsoppgaver – vil det påvirke både trivsel og selvtillit. Hvis du derimot føler deg kompetent, har du det bedre med deg selv og har lettere for å bli interessert og involvert i oppgavene du skal løse, forklarer Deci. 

Hallgeir Halvari og Edward Deci. Foto

Ikke opptatt av mengde

Deci forteller at eksterne motivasjonsfaktorer, altså klassisk behavouristisk belønning, gjerne er det første folk tenker på når man snakker om faktorer som øker motivasjon.

Bakgrunnen for å ta i bruk eksterne motivasjonsfaktorer er gjerne en antakelse om at dette vil øke motivasjonen, men allerede der har man begått en vesentlig feilslutning, ifølge professoren:

– Jeg har aldri betraktet motivasjon som et unitaristisk konsept, altså noe som skal måles i kvantitet. Det interessante er ikke hvor mye motivasjon folk har, men hvilken type motivasjon som driver dem, sier Deci.

Kontroll

Deci opererer nemlig med to hovedkategorier innen motivasjon: den autonome (selvstyrende) og den kontrollerte.

– Den autonome motivasjonen er forankret i våre grunnleggende psykologiske behov, og basert på valgfrihet og genuin lyst. Den autonomt motiverte er drevet av indre motivasjonsfaktorer; altså at vi gjør noe fordi vi selv finner det interessant eller gøy, forklarer Deci.

Den kontrollerte motivasjonen virker diametralt motsatt: denne varianten av motivasjon springer ut av forpliktelser, press og en opplevelse av manglende kontroll. Kontrollert motivasjon drives fram fordi vi ønsker å oppnå noe annet som følge av arbeidet vi gjør, eksempelvis en belønning eller å slippe straff.

Ikke overraskende, peker han ut autonom motivasjon som den foretrukne varianten:

– Den autonome motivasjonen avler ganske enkelt bedre prestasjoner og åpner samtidig for at vi kan arbeide mye uten å bli sjuke av det, sier Deci.

Motivere seg selv

– Mange økonomer og ledere har stor tillitt til incentiver i form av bonuser eller lønnsforhøyelse som det viktigste verktøyet for å få til ønsket atferdsendring. Vår forskning viser derimot at ensidig bruk av eksterne motivasjonsfaktorer gir en rekke uheldige konsekvenser, først og fremst fordi det reduserer den indre motivasjonen hos mottakerne, sier Deci.

Han mener ikke at ansatte skal arbeide gratis, men snarer at lønninger eller belønninger må være en bakenforliggende faktor og ikke være knyttet opp til den spesifikke oppgaveløsningen:

– Arbeidsgivere bør ikke tenke på lønn som en måte å motivere folk på, for det handler ikke om penger. Å løpe etter ei gulrot gjør at selvbestemmelsen skrumper inn. I mange tilfeller kan det drive en person fra autonom motivasjon til kontrollert motivasjon, sier Deci.

– Ikke ledernes jobb

Han legger til at mennesker er motivert fra naturens side, og at det ikke er lederes jobb å motivere sine ansatte:

– Skal en leder lykkes med å motivere sine ansatte må vedkommende klare å skape og tilrettelegge for et arbeidsmiljø som gjør at ansatte kan motivere seg selv, sier han.

Motivasjonskonferansen 2016

Tid: 10. november 2016

Sted: Ringerike

Les mer om konferansen

Påmelding

Meld deg på innen 25. oktober (avdelingene betaler deltakeravgift for HSN-ansatte)