Dette bleieinnlegget tar urinprøve

Bleieinnlegget SENS-U inneholder også et fargekart. Resultatene kan leses manuelt eller scannes med en mobilapp. Foto: An-Magritt Larsen
Bleieinnlegget SENS-U inneholder også et fargekart. Resultatene kan leses manuelt eller scannes med en mobilapp. Foto: An-Magritt Larsen

Et nyutviklet bleieinnlegg kan registrere stoffer i urinen, og spare eldre pleietrengende for unødige prøver ved mistanke om urinveisinfeksjon eller andre bakterieinfeksjoner.


- Hele prosjektet er basert på at det skal være enkelt å bruke for ansatte på sykehjem og i hjemmesykepleien. De har fortalt oss om utfordringene med å få tatt gode prøver av eldre pasienter med urinveisplager, og deres behov har vært styrende for arbeidet vi har gjort. Utgangspunktet er ønsker og behov blant helsepersonell i Vestfold, men vi har funnet ut at dette er en global utfordring, forteller Haakon Karlsen ved Institutt for mikrosystemer på Høgskolen i Sørøst-Norge. Han disputerte nylig for doktorgraden, og presenterte resultatene av flere års arbeid.

Ingen elektronikk

Forskerne benytter avansert mikrofluid-teknologi. De har utviklet en metode for raskt å lede urinen via mikroskopiske kanaler i papir og porøst materiale, inn et analysekammer i bleieinnlegget. Der blir urinen raskt isolert fra ytre påvirkninger, før den blir analysert. Innlegget inneholder ingen elektronikk eller noe batteri. Det er først og fremst på grunn av pasientsikkerhet, men også for å holde prisen på produktet nede. 

I tillegg til selve bleieinnlegget, har Karlsen og forskningsteamet ledet av professor Tao Dong ved Institutt for mikrosystemer, samt utviklerne i Sensovann AS  laget en mobil-app, som helsepersonell enkelt kan bruke til å skanne resultatene. Det er også mulig å lese resultatene manuelt, og bleieinnlegget er utstyrt med fargekart, som gjør det mulig å lese prøveresultatene også uten bruk av mobiltelefon.

Det finnes andre produkter på markedet, men mens de kun registrerer nitritt og leukocytter, vil HSN-forskernes bleieinnlegg kartlegge mellom fem og fjorten markører (stoffer).

Løsningen består av et bleieinnlegg og en tilhørende mobilapp. F.v:  Zhaochu Yang (ph.d.), Haakon Karlsen (ph.d.), Tao Dong (professor),  Joao C.G. Simões (Erasmus mundus masterstudent), N M.M. Pires (ph.d.) Foto: An-Magritt Larsen

- Poenget er egentlig raskt å kunne utelukke muligheten for infeksjon, forklarer Karlsen.

Pre-screening løsning

Mange eldre og pleietrengende pasienter må gjennom til dels ubehagelig prøvetaking og kateterisering, eller begynne med antibiotikabehandling, basert på symptomer som for eksempel feber. Slik behandling vil kunne fange opp mange som har urinveisinfeksjon, men mange uten slik infeksjon vil også bli gitt antibiotika.

- Den nye teknologien er tenkt som en pre-screening-løsning som raskt vil utelukke bakterieinfeksjon som årsak. Dermed vil mange eldre slippe ubehagelige prøver, i tillegg til at bruken av antibiotika kan gå ned, sier Karlsen.

Helsepersonell er usikre på testing

Eldre er den pasientgruppen som har høyest forekomst av urinveisinfeksjon, og jo mer pleieavhengig du er, jo høyere er forekomsten.

Såkalte dipsticks er ofte brukt for å analysere urinprøver til prediagnostikk.

De er raske å benytte, men studier gjennomført på Høgskolen i Sørøst-Norge viser at hele 40 prosent av sykepleiere og helsefagarbeidere er usikre på hvorvidt de har lest av dipstick-analysen korrekt.

Årsaken er som regel at det er vanskelig å se eller tolke forskjell i fargenyansene på prøven (Pia Bing-Jonsson og Siri Tønnessen, 2016 «Urinveisinfeksjon blant eldre pasienter i hjemmesykepleien: kunnskaper, praksis og mulige forbedringspunkter. Sykepleien Forskning.

Haakon Karlsen har tatt doktorgrad innen anvende mikro- og nanosystemer på Høgskolen i Sørøst-Norge, og utviklet et produkt som kan komme eldre pleietrengende pasienter til gode. Foto: An-Magritt Larsen
Mindre risiko for forurensnig

- 80 prosent av eldre på sykehjem er inkontinente eller har av andre årsaker behov for å bruke voksenbleier. Konvensjonelle dipstick-tester kan ikke brukes i bleier. Det er derfor stor etterspørsel etter et bleieinnlegg med samme funksjonalitet som dipstick-tester, men med mulighet for enklere prøvetaking og funksjonell avlesing, sier Haakon Karlsen.

Ved å ha innlegget i bleien er det risiko for forurensning, men samler man inn og isolerer urinen når den kommer,  reduseres risikoen for feil analyseresultat.

- Helsepersonell vil dermed bruke betydelig mindre tid og innsats på urinprøvetaking hos pasienter med inkontinens, og pasientene vil få raskere prøvesvar og behandling, sier Haakon Karlsen.

Han har vært opptatt av at håndtering av bleieinnlegget kan integreres i arbeidsrutinene til sykepleierne.

- På et bleieskift legges enheten inn, på neste bleieskift tas det ut og avleses. For at det skal fungere, må resultatene være pålitelige i minst fire til åtte timer. En vanlig dipstick må leses av i løpet av et par minutter på grunn av tørking og oksidering. Vi har derfor jobbet mye med å bevare resultatene over tid, forteller Karlsen.

Prosjektet:

Haakon Karlsen gjennomførte doktorgradsarbeidet på Institutt for mikrosystemer, campus Vestfold. Professor Tao Dong ved Institutt for mikrosystemer har vært Karlsens hovedveileder, og førsteamanuensis Zhenhe Suo ved Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo, har vært Karlsens medveileder.

Prosjektet har fått støtte fra Oslofjordfondet, som finansierte deler av Karlsens doktorgradsarbeid. Prosjektnavn: «Touchsensor for enklere og raskere urinprøvetaking og analyse»

Det har også blitt tatt inn i Forskningsrådets Forny 2020 program, med 5,8 millioner kroner i støtte til kommersialisering og ferdigstillelse i løpet av en to-års-periode. Prosjektnavn: «SENS-U: Et nytt og tidsbesparende produkt for prøvetaking og analyse av urin i bleie.»

Produktet:

SENS-U er utviklet i samarbeid med ph.d. Zhaochu Yang og ph.d. Nuno Miguel Matos Pires ved Sensovann AS. Haakon Karlsen har begynt å jobbe i Sensovann AS for å videreutvikle teknologien. Dette selskapet ble startet som en spin-off fra Høgskolen i Sørøst-Norge av tidligere stipendiater fra Institutt for mikrosystemer.
Patentet eies av Sensovann AS og Høgskolen i Sørøst-Norge.

Testing, utvikling og sertifiseringsarbeid blir trolig ferdig våren 2019.

Neste steg blir da oppskalering og masseproduksjon.

Problemstillingen:

Eldre er den gruppen som har høyest forekomst av urinveisinfeksjon. 

Jo mer pleieavhengig du er, jo høyere er forekomsten.  

Urinveisinfeksjon kan være svært skadelig for denne gruppen.

Det er derfor viktig at man finner ut fort hva som er problemet.

Det kan imidlertid være vanskelig for denne gruppen å gi en urinprøve frivillig.

Alternativet er derfor ofte kateterisering, men dette er ubehagelig for pasienten. Det er også risikabelt, fordi det kan øke muligheten for å få urinveisinfeksjon.