– Dette funker

Bjørn Bandlien ved siden av forslaget til våpenskjold for Vestofld og Telemark fylkeskommune. Fotomontasje
Historieprofessor Bjørn Bandlien støtter forslaget til våpenskjold for Vestfold og Telemark fylkeskommune. (Fotomontasje: USN / Telemark fylkeskommune)

Historieprofessor og vikingekspert, Bjørn Bandlien, mener forslaget til nytt fylkesvåpen knytter Vestfold og Telemark sammen og skaper god symboleffekt.


Tirsdag 27. november ble det enighet i fellesnemda for Vestfold og Telemark fylkeskommune når det gjaldt nytt fylkesvåpen, og hvis fylkestingene er enige, blir det altså Klåstadskipet flankert av akantusroser som skal symbolisere det nye storfylket.

Fylkestingene tar de endelige avgjørelsene i Telemark 6. desember og i Vestfold 13. desember.

Eksport-import

Historieprofessor og vikingekspert, Bjørn Bandlien, synes forslaget er godt, og utdypet dette overfor både NRK Telemark og NRK Vestfold onsdag 28. november:

Han synes sammenstillingen av Klåstadskipet med akantusroser skaper en god symboleffekt:

– Våpenskjoldet viser hvordan vår region var med på å frakte stedsegne varer ut i verden og samtidig eksemplifiserer det hvordan kulturelle impulser og estetikk kommer tilbake til oss, sier Bandlien.

Handelsruter

Han utdyper:

– Klåstadskipet er det viktigste symbolet fra vikingtiden som knytter Vestfold og Telemark sammen. Skipet ble funnet i Vestfold, litt nord for Larvik, og blant tingene om bord var brynestein fra Eidsborg. Disse hadde blitt fraktet ned elvene og var trolig ment for eksport ut i verden, forteller Bandlien.

Han har følgende å si om akantusrosene:

– Rankemotiv som dette har eksistert i europeisk kultur siden antikken, og ble i sin tid brakt inn i Norge og Telemark, der bygdekunstnere gjorde dette til sitt eget i form av for eksempel rosemaling. Dette viser hvordan vi har fått inntrykk utenfra og omformet disse til egne variasjoner over et felleseuropeisk tema, sier Bandlien.

– Skaper interesse for Klåstadskipet

Klåstadskipet er fra slutten av 900-tallet, en periode av historien som blir helt avgjørende for Norge:

– På Klåstadskipets tid er handelssentrumet Kaupang forsvunnet, høvdingsetet på Gokstad er borte og maktsenteret i Borre er ikke i funksjon lengre. De nye byene Tønsberg, Oslo og Borg er i ferd med å vokse fram, og snart skal Olav Haraldsson komme til Norge fra Europa og erobre og kristne landet. Vi står her på brua mellom vikingtida og den kristne middelalder, forteller Bandlien.

Han tror det nye våpenskjoldet kan være med på å skape interesse for Klåstadskipet og epoken det stammer fra.

Klåstadskipet var et handelsskip som forliste. Vraket ble funnet på tampen av 1800-tallet og havnet sterkt i skyggen av høvdingskipet Gokstad, som ble funnet omtrent samtidig. I dag er Klåstadskipet utstilt på Slottsfjellsmuseet i Tønsberg, og det er bygget en kopi av skipet, som er sjøsatt og ligger ved Tønsberg brygge.