Digital sikkerhet skal inn i helse- og sosialfagene

DET HASTER: Kompetansen på datasikkerhet innen helse- og sosialfagutdanningene skal økes ved hjelp av prosjektet DigSam.
DET HASTER: Kompetansen på datasikkerhet innen helse- og sosialfagutdanningene skal økes ved hjelp av prosjektet DigSam.

Helseinstitusjoner, kommuner og helseregioner blir stadig utsatt for dataangrep. Nå jobber USN sammen med flere institusjoner for at studenter og ansatte skal lære mer om digital sikkerhet.


Dataangrep mot it-systemer i helsevesenet kan få svært alvorlige konsekvenser, og fagfolk mener kunnskapsnivået om digital sikkerhet er for lavt.

Derfor har Universitetet i Sørøst-Norge (USN), UiT Norges arktiske universitet, NTNU, OsloMet og Høgskulen på Vestlandet (HVL) gått sammen om prosjektet DigSam – Digital sikkerhet i helse- og sosialfag.

– Det haster det med å få opp den digitale kompetansen blant studenter og ansatte i helse- og sosialfagene, sier Aud Mette Myklebust, visedekan for utdanningskvalitet og samhandling ved USN og prosjektleder i DigSam.

Dataangrep utgjør en fare for liv og helse

En av prosjektmedarbeiderne er professor og e-helseforsker Gustav Bellika ved UiT Norges arktiske universitet og Nasjonalt senter for e-helseforskning. Han beskriver situasjonen som dramatisk.

– Fagfolk rundt omkring i verden peker på at det er snakk om pasientens liv og deres helse som står på spill på grunn av hacking og fordi helseinformasjonen blir utilgjengelig. Kunnskapsnivået er lavt. Så totalbildet er at det er veldig enkelt for en hacker å angripe norske helse-it-systemer, sier Bellika.

Partnerne møttes i Tromsø for å gjennomgå det nye læringsmaterialet som skal lære studenter og ansatte om digital sikkerhet i helsetjenestene. Prosjektleder er Aud Mette Myklebust (t.v.) fra USN.

Prosjektet DigSam (2020-2022) har derfor som mål at både studenter og ansatte i helse- og sosialfaglige utdanninger tilegner seg kompetanse i digital sikkerhet.

– DigSam-prosjektet skal bidra til å hjelpe på denne situasjonen med nyutviklet læringsmateriell for studentene innen digital sikkerhet, sier Myklebust.

LES OGSÅ: Klare for å møte fremtiden, med USN

Skal teste læringsmateriell på studenter

Partnerne i prosjektet har laget forskjellig læringsmateriell og læringsopplegg som studenter og ansatte på alle helse- og sosialutdanningene kan bruke for å lære om digital sikkerhet. I september møttes alle partnerne i Tromsø for å gjennomgå materialet som er laget.

Neste skritt blir å teste materialet på så mange studenter som mulig, fra alle helseutdanningene. Det ferdige materialet skal til slutt bli allment tilgjengelig på én felles plattform.

– Nå jobber vi med å rekruttere studenter, fortrinnsvis andre- og tredjeårsstudenter på bachelorutdanningene våre, sier Myklebust, som håper å kunne begynne testingen i midten av oktober.

Variert læringsmateriell

Arbeidet med læringsmateriell har satt søkelys på å: Identifisere, beskytte, oppdage, respondere og gjenopprette. Dette er områder som inngår i informasjonssikkerhetsbegrepet. Partnerne har jobbet med følgende områder:

 • NTNU: bevissthet og KIT (identifisere)
 • OsloMet: passord og personlig informasjon (beskytte)
 • UiT Norges arktiske universitet: hacking og sort skjerm (oppdage)
 • Høgskulen på Vestlandet: eskalering og loggføring (respondere)
 • USN: debrief og kommunikasjon og ansvar (gjenopprette)

Målet med DigSam er å utvikle læringsmateriell om digital sikkerhet som kan brukes av både studenter og ansatte i helse- og sosialutdanningene.

Om prosjektet

 • Navn: DigSam – Digital sikkerhet i helse- og sosialfag
 • Prosjektleder: Aud Mette Myklebust, USN
 • Mål: Utvikle læringsmateriell for at studenter og ansatte i helse- og sosialfaglige utdanninger skal tilegne seg kompetanse i digital sikkerhet
 • Varighet: August 2021 – juni 2022
 • Partnere:
  • NTNU
  • OsloMet
  • UiT Norges arktiske universitet
  • Høgskulen på Vestlandet
  • USN