Digital undervisning på Campus Vestfold

Campus Vestfold.

Forsterkede smittevernrestriksjoner i Horten kommune påvirker driften på Campus Vestfold. Undervisningen er digital fra og med fredag 5. mars, og ansatte arbeider hjemmefra så langt det er praktisk mulig.


Det er vedtatt forsterkede regionale smittevernrestriksjoner i seks kommuner i tidligere Vestfold fylke. USN må tilpasse driften på Campus Vestfold til dette.

Fra og med fredag 5. mars til og med tirsdag 16. mars gjelder følgende bestemmelser for Campus Vestfold:

  • Ansatte skal arbeide hjemmefra så langt det er praktisk mulig.
  • All undervisning og veiledning skal gjennomføres digitalt. Endringen kommer på kort varsel, så noe undervisning kan om nødvendig bli avlyst fredag 5. mars. 
  • Campus er i utgangspunktet stengt for studenter, men det vil bli lagt til rette for lesesalsplasser for studenter som har behov for det. Biblioteket er åpent.
  • Det er unntak for studenter som må gjennomføre ferdighetstrening eller forsøk som ikke kan gjøres digitalt, og som er nødvendig for å opprettholde studieprogresjon.
  • Praksis kan fortsette som planlagt, i samråd med praksisfeltet. Studenter kan reise inn i eller ut av de seks kommunene som er berørt for å møte fram til praksis.  I noen kommuner kan det bli innført restriksjoner i skoler og barnehager som kan få konsekvenser for gjennomføringen av praksis.

Andre campuser
På de øvrige USN-campusene er det både fysisk og digital undervisning. Timeplanen er lagt opp slik at det ikke er for mange studenter til stede samtidig, og alle kan holde god avstand til hverandre og praktisere godt smittevern.