Doktorgradsstudent tok pris i Kina

Per Morten mottar diplomet.
Ph.d.-student ved HSN Per Morten Hansen (midten) mottok pris for «best studentpaper» på konferansen "International Seminar on Fire and Explosion Hazards» . T.v Peter Sunderland fra Universitetet i Maryland og Dr. Jenny Chao fra forsikringsselskapet FM Global.

På en internasjonal konferanse om brann og eksplosjoner i Kina mottok ph.d.-student Per Morten Hansen nylig prisen for beste studentartikkel.


Tekst: Ingvild Gjone Sildnes

Artikkelen er knyttet til hans doktorgradsarbeid innenfor prosessikkerhet, brann og eksplosjoner.

– Jeg har jobba mye med artikkelen og innlegget jeg holdt på denne forskningskonferansen, så det var en gledelig overraskelse. Utmerkelsen er like mye en honnør til veiledere og kollegaer i forskningsgruppa, sier Per Morten Hansen, som i tillegg til diplomet mottok en pris på 500 dollar.

Artikkelen vil også bli trykket i en bok som utgis av Press of the University of Science and Technology in China.

79 bidrag og syv vinnere

Hele 79 artikler ble presentert på konferansen International Seminar on Fire and Explosion Hazards» (ISFEH) som ble avholdt i Hefei i Kina fra 25. til 28. april. Syv artikler fikk priser i kategoriene «best paper» og «best student paper».

Tittelen på vinner-artikkelen fra HSN- studenten var «CO2 explosions – An Experimental Study of Rapid Phase Transition» og her presenteres grunnleggende forskning som gir en forståelse av hvor fort flytende CO2 koker og hvordan det påvirket sjokkbølger fra CO2-eksplosjoner. Artikkelen var forfattet av Per Morten Hansen sammen med Knut Vågsæther, André Vagner Gaathaug og Dag Bjerketvedt, alle ved HSN.

Artikkelen baserte seg på forskningen som gjøres ved laboratoriene ved HSN i Porsgrunn.

Viet oppmerksomhet

Per Morten holdt også en presentasjon for de 120 konferansedeltakerne, basert på artikkelen. Presentasjonen ble gitt mye oppmerksomhet ettersom CO2 har blitt ansett som et materiale uten særskilt risiko knyttet til eksplosjoner, noe som ble grundig tilbakevist under presentasjonen.

Forskningsgruppen for Prosessikkerhet, forbrenning og eksplosjoner ved HSN deltok med fem deltagere på den åttende «International Seminar on Fire and Explosion Hazards» (ISFEH). Konferansen har et fokus på sikkerhetsarbeid knyttet til brann og eksplosjoner og presenterer forskning innen emnene.

ISFEH avholdes hvert tredje år, og i år presenterte ph.d.-studenter og ansatte ved HSN tre bidrag.