Driver med fremtidens innovasjon

Stanford University.  Foto: Wikimedia
Stanford University. Foto: Wikimedia

Masterstudenter i Systems Engineering på Høgskolen i Sørøst-Norge er plukket ut til å drive med Design Thinking i regi av Stanford University i California. Stanford er et eliteuniversitet kjent for å drive innovasjon på en spennende måte.


Tekst: Elin Svilaas, Godt Sagt kommunikasjon

Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) samarbeider med Stanford University som er kjent for sine pedagogiske metoder og for å drive innovasjon på en spennende måte.

Tobias Møretrø, Jonas Lilleberg Petterson, Maya Rønnes og Daniel Klemetsen tar master i Systems Engineering på Industriell økonomi ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN). Rønnes og Møretrø er økonomer, mens Lilleberg Petterson og Klemetsen er ingeniører.

Brukeren i fokus

De fire ble valgt ut av HSN til å drive med Design Thinking på eliteuniversitetet i California etter en søknadsprosess. Med seg i innovasjonsteamet har de tre studenter fra Aalto University i Finland som HSN også samarbeider med.

– Design Thinking er en innovasjonsmetodikk som består av flere fokusområder, som blant annet marked, bedrift, system, produkt og design. Brukeren er hele tiden i fokus, og man vil på denne måten finne ut hva som virkelig er behovet i markedet, samt hvilke produkter en bedrift burde fokusere på i fremtiden. Design Thinking har vært et tema i Silicon Valley, med Stanford University i spissen, de siste fire tiårene, forteller Daniel Klemetsen og Jonas Lilleberg Petterson til Laagendalsposten.

Piperbike-løp i Stanford. Studenter på Høgskolen i Sørøst-Norge har fått erfare hvordan Stanford University driver med innovasjon.  Foto

Tett samarbeid med teknologiindustrien

Masterstudiet i Systems Engineering utvikles og forbedres gjennom et tett og godt samarbeid mellom bedriftene i teknologiindustrien på Kongsberg.

De fire masterstudentene som skal til Stanford er tilknyttet NCE SEs bedriftspartner Kongsberg Automotive og får hjelp av bedriftens ingeniører. Det første studentene skal gjøre er å lage en enkel prototype etter samtaler med en del sjåfører. Basert på hva de forteller skal gruppen skjønne hva de trenger i forhold til styring av lastebilen.

– Kongsberg Automotive har sagt til oss at de er mer opptatt av prosessen enn resultatet denne gangen, fordi vi driver framtidas innovasjon, sier masterstudent Daniel Klemetsen.

Skal drive Design Thinking på Stanford University i California. Fra venstre: Tobias Møretrø, Jonas Lilleberg Petterson, Maya Rønnes og Daniel Klemetsen. Her er de fire på besøk i Cern-senteret i Sveits, hovedkvarteret til Den europeiske organisasjon for kjernefysisk forskning.Tre mastergradskurs innen innovasjon

Design Thinking-prosjektet er et samarbeid mellom Siviløkonomstudiet og Norwegian Institute of Systems Engineering på HSN. HSN har tre mastergradskurs innen innovasjon: Product Innovation, Process Innovation og Global Business Innovation.

– Samarbeidet med Stanford og Aalto University i Finnland har gitt oss inspirasjon, og lagt sterke føringer når vi har bygget opp innovasjonsfagene på Kongsberg, sier førstelektor Arnt Farbu som er prosjektleder for høyskolens samarbeid med Stanford og Aalto.

Paperbike-løp

At Stanford University driver innovasjon på en spennende måte fikk studentene erfare da de var på universitetet i California:

– Alle team som dro over skulle lage sin egen «paperbike» av papirmaterialer til et piperbike-løp i Stanford. Vi kunne kun ha 300 gram med annet materiale enn papir. Vi som var i teamet fra Høgskolen i Sørøst-Norge lagde biken på tre dager, mens NTNU brukte flere uker før de dro over. Og vi knuste dem, sier Klemetsen litt skadefro. – Vi vant første løpet, og biken vår tålte alle rundene. Det er vanlig at syklene havarerer, flere får ikke fullført første løpet engang. Det var kjempegøy!, sier Klemetsen.

Stanford-innovatør er gjesteprofessor ved HSN

I februar var de fire masterstudentene en uke på Design Factory i Finland for å utvikle en viktig prototype.
Professor Larry Leifer har utviklet flere forskningprogrammer og -sentre ved Stanford University, blant annet Hasso Plattner Design Thinking Research Program. I 2016 er Dr Leifer gjesteforeleser ved Norsk Insitutt for Systems Engineering (NISE), hvor han skal bidra med omstillingen av norsk industri. Han er også en av foredragsholderne under arrangementet “Design meets Engineering – user-centered innovation” som holdes i Forskningsparken, Oslo