– Du har gjort et riktig valg

Rektor Petter Aasen hilser nye studenter velkommen.