Ekspert fra Bellona til USN

Bellonas Jan Kjetil Paulsen er FoUI-eksperten som hentes til USN og Institutt for maritime operasjoner. Det gleder instituttleder Anne Kari Botnmark (i midten) og rådgiver Sanda Knutson.
Bellonas Jan Kjetil Paulsen er FoUI-eksperten som hentes til USN og Institutt for maritime operasjoner. Det gleder instituttleder Anne Kari Botnmark (i midten) og rådgiver Sanda Knutson.

Ekspertisen til Bellona hankes inn til Universitetet i Sørøst-Norge. Samarbeidet skal sikre studentene riktig kompetanse for morgendagens arbeidsliv.


Med over tretti års fartstid vekker Bellonas arbeid nasjonal og internasjonal oppsikt på flere fagområder.

Miljøstiftelsen brukes hyppig av blant annet pressen som kilder og eksperter innen klimaspørsmål, og nå skal ekspertisen komme studenter og forskermiljø til gode ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN).

Bellonas fagsjef Runa Haug Khoury og USN-rektor Petter Aasen signerte partnerskapskontrakten under en tilstelning på campus Vestfold 16. mai.

Selve signeringen mellom USN-rektor Petter Aasen og Bellonas fagsjef Runa Haug Khoury.

– USN ønsker å gi studentene utfordrende studier tett koblet til samfunnets krav og behov. De skal lære å mestre et samfunn og arbeidsliv i endring. Et virkemiddel er å ansette sentrale personer fra industrien og frivillig sektor som sammen med universitets fagstab skal arbeide for å etablere relevante forsknings- og utviklingsprosjekter, samt styrke nyskaping, næringsutvikling og verdiskaping i regionen, forklarer rektor Petter Aasen.

Grønt skifte i maritim sektor

Bellonas Jan Kjetil Paulsen er FoUI-eksperten (forskning, utvikling og innovasjon) som hankes inn til USN. Sivilingeniøren innen marin teknologi har tidligere samarbeidet med USN som HSN, og med deltidsansettelsen formaliseres nå samarbeidet.

Paulsen ansettes som universitetets niende FoUI-ekspert tilknyttet Institutt for maritime operasjoner ved campus Vestfold.

– Vi er glade for denne signeringen og ser frem til et enda tettere samarbeid med Bellona fremover. Det er en organisasjon som har spisskompetanse og et nettverk som er svært verdifullt for oss og som vi skal få lov til å benytte oss av, sier instituttleder Anne Kari Botnmark.

USN-rektor Petter Aasen sammen med Bellonas Jan Kjetil Paulsen.

Paulsen har erfaring fra teknologi- og forretningsutvikling innen skipsteknologi, olje og gass, og landbasert industri. Hans ekspertise skal bidra til at USN-studentene sikres riktig kompetanse for å være attraktive for næringen.

– Ny teknologi krever ny kunnskap for å få til det grønne skiftet i maritim sektor, en stor omstilling som ikke er gjort over natten.  Da er det viktig å utdanne riktig kompetanse for fremtiden. Jeg gleder meg til å jobbe tett med USN-studentene – det er de som skal gjøre jobben med et grønt, maritimt skifte, sier Paulsen.

Styrker konkurransekraften

Prosjektet med FoUI-eksperter skal øke antall etablerte forskningsprosjekter mellom næringslivet i regionen og USN, og bidra til å styrke USN som forsknings- og utdanningsaktør.

FoUI-ekspertene går inn i en 20-prosentstilling over to år med mulighet for forlengelse, og blir knyttet opp mot USNs fagmiljøer ved fakultetene. Målet er å ansette til sammen tolv fagfolk i deltidsstillinger som FoUI-eksperter.

Kakespising med Jan Kjetil Paulsen og Anne Kari Botnmark

– Sammen med bedriftene i regionen ønsker USN å hente finansiering for relevante forskningsprosjekter hvor vi sammen kan løse en utfordring som bedriften har. De vet best hvor skoen trykker og USN har lang erfaring med forskning, samt forskningsfasiliteter i verdensklasse. Sammen kan vi gjøre regionen enda bedre og mer slagkraftig, også mot nye markeder, sier prosjektleder Duy Tho Do.

 

FoUI-ekspert

FoUI = forskning, utvikling og innovasjon

USN ansetter eksperter fra regional industri som skal jobbe med forskning, utvikling og innovasjon (FoUI) ved vår institusjon.

FoUI-ekspertene går inn i en 20-prosentstilling over to år med mulighet for forlengelse og blir knyttet opp mot våre fagmiljøer ved fakultetene.

De skal sammen med USNs fagstab arbeide for å etablere relevante forsknings- og utviklingsprosjekter som er nyttige både for industrien og universitetet. De vil blant annet arbeide med å utvikle prosjektsøknader om ekstern forskningsstøtte. 

Modellen er forankret i USN Partnerskap, som er en del av utviklingsavtalen universitetet har med Kunnskapsdepartementet. 

USN skal ansette tolv FoUI-eksperter. Jan Kjetil Paulsen fra Bellona er nummer ni i rekken og tilknyttes Institutt for maritime operasjoner ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag.

Bellona

Miljøstiftelsen Bellona ble grunnlagt i 1986 og er en uavhengig ideell stiftelse som arbeider for å løse verdens klimautfordringer blant annet gjennom å identifisere og gjennomføre bærekraftige klimaløsninger.

Bellona arbeider med økt økologisk forståelse og vern av natur, miljø og helse. Bellona er engasjert i de viktigste nasjonale og internasjonale miljøspørsmål i verden i dag.

Bellonas cirka seksti medarbeidere er fordelt på hovedkontoret i Oslo og stiftelsens internasjonale avdelinger i Brussel (Belgia/EU), Murmansk (Russland) og St. Petersburg (Russland).