Elektronikk som tåler høye temperaturer

Andreas Larsson. Foto

Møt Andreas Larsson, som deltar i forskningsformidlingskonkurransen USNTEK: Utforsk 2018.


Stipendiatene på doktorgradsprogrammet i Anvende mikro- og nanosystemer deltar i vår interne forskningsformidlingskonkurranse USNTEK: Utforsk 2018, og finalen holdes onsdag 26. september på campus Vestfold. Vinneren får med seg 10.000 kroner.  

Andreas Larsson er fra Eskilstuna i Sverige. Han har tidligere jobbet som forsker på SINTEF en del år, og har sin formelle bakgrunn som sivilingeniør innen teknisk fysikk fra Uppsala Universitet. I dag er han sjefforsker på TECHNI AS i Borre, som driver med forsknings- og utviklingsarbeid innen fysikk, mekanikk, elektronikk og industridesign.

Han tar en såkalt «nærings-ph.d.», der ansatte i næringsliv tar doktorgrad med utgangspunkt i bedriftens behov.

Hva forsker du på?

Vi prøver å gjøre elektronikk mer pålitelig under tøffe omstendigheter, særlig høye temperaturer. For å få til det har TECHNI AS utviklet en sammenkoblingsteknologi som er både flytende og fast ved høye temperaturer. Målet for mitt doktorgradsarbeid er å forstå hvor godt slike materialer kan fungere i elektroniske enheter.

Hvem får glede av dette?
Slik høytemperaturkompatibel elektronikk vil gjøre det mulig å introdusere elektroniske systemer på helt nye steder, for eksempel på innsiden av verktøy som brukes til energihøsting. Dette vil også kunne gjøre moderne teknologi mer robust i kritiske situasjoner. Jeg tenker for eksempel på styringssystemer i kjøretøy.