Elin er ny studentleder på USN

Elin Gravningen - foto
Elin Gravningen er ny leder for HSN-studentene. Foto: Studentdemokratiet i Sørøst-Norge.

Elin Gravningen er valgt til ny leder for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge. - Vi har mye spennende politikk på agendaen som vi gleder oss til å jobbe mye med fremover.


- Det er utrolig spennende å bli valgt til studentleder, sier Gravningen. 

Hun får med seg et sterkt lag i det nye arbeidsutvalget: Kim Hellevammen (organisatorisk nestleder), Camilla Rønnevik (politisk nestleder), Thérèse Verheyleweghen (internasjonalt ansvarlig), og Anna Run Kristjansdottir (velferdsansvarlig).

Vil fortsette arbeidet

Gravningen sier at hun kommer til å fortsette arbeidet som det forrige arbeidsutvalget har satt i gang. Hun roser Eton Williams, som hun nå erstatter som studentleder, og sier den forrige ledelsen har drevet viktig påvirkningsarbeid.

- Når vi overtar i juli, tar vi over etter et team som har utrettet svært mye for studentene. Med studentleder Eton Williams i spissen har Sandra Kleven, Simen Tjølsen Oftedahl, Arshad Shakil, Rikke Lindström løftet studentdemokratiet, og jobbet med politikk som vil ha en direkte innvirkning på studentenes hverdag i mange år fremover.

Gravningen sier den første tiden vil bli preget av mye opplæring, planlegging og forberedelser til det kommende studieåret.

Organisasjonsbygging

- Vi har allerede begynt å tenke på overlapping med det sittende arbeidsutvalget, slik at deres gode arbeid og prosjekter kan videreføres inn i det nye året. Identitet-, kultur-, og organisasjonsbygging står sentralt hos oss nå som fusjonen er overstått, og vi er på vei til å bli et universitet. Vi har mye spennende politikk på agendaen, som vi gleder oss til å jobbe mye med fremover.

Gravningen og resten av det nye arbeidsutvalget ønsker å gi en stor takk til valgkomitéen, med Lene Skjolden i spissen.

- Deres grundige, omfattende og tidkrevende arbeid har resultert i at Studentdemokratiet går inn i kommende studieår med et veldig kompetent, velbalansert og kunnskapsrikt team i AU. Det vil organisasjonen være svært godt tjent med. Vi ønsker igjen å takke parlamentet for tilliten de har gitt oss, og også rette en enormt stor takk til alle kandidatene som stilte til valg i år.

Elin Gravningen sammen med avtroppende leder Eton Williams foran Stortinget.
Ser resultater av påvirkningsarbeid

Avtroppende studentleder Eton Williams sier parlamentsforsamlingen har gjort et godt valg.

- Vi er mange som kommer til å heie på Elin og hennes arbeidsutvalg. Dette året har vi produsert politikk og lobbet den inn mot ledelsen ved institusjonen, mot våre mange vertskommuner, og på nasjonalt plan. Vi begynner å se implementering og resultater allerede. Arbeidet som er gjort sammen med studentparlamentet i år, vil komme tusenvis av studenter til gode i årene fremover.

Williams fremhever arbeidet med boliggaranti for internasjonale studenter, tilrettelegging for studenter med funksjonsnedsettelser og å ha satt fokus på prosesser knyttet til seksuell trakassering.

- Vi har også jobbet mye med studie- og eksamensforskriften, og håper å få gjennomslag for vår politikk i den endelige forskriften som bestemmes i høgskolestyret 15.juni. Det har vært bra samarbeid med ledelsen. Vi er spesielt takknemlige for deres arbeid med valg av klassetillitesvalgt, og for 7,5 poeng for klassetillitsvalgtkurset som finner sted på høsten, sier Eton Williams.

Les reportasje om valget i Khrono

Les omtale av valget hos Studentdemokratiet i Sørøst-Norge