Ensomhet brer om seg blant studenter

Illustrasjonsfoto
– Å integrere studentene og lage fellesskap som kan bidra til å motvirke ensomhet, er en jobb som pågår hele tiden, sier viserektor for utdanning ved USN, Halvor Austenå. Foto: iStock

1 av 3 studenter sliter med ensomhet og isolasjonsfølelse, ifølge en fersk nasjonal studentundersøkelse. Se hva USN gjør med saken.


Over 50.000 studenter har svart på det som regnes som landets største studenthelse- og trivselsundersøkelse (SHoT). Blant annet viser svarene at 29 prosent, nærmere én av tre av studentene, opplever ensomhet «ofte» eller «svært ofte», i én eller flere former, melder NRK.

Vi presiserer at dette er nasjonale tall, og at resultatene per utdanningsinstitusjon først er klare 5. september.

– En jobb som pågår hele tiden

– Å integrere studentene og lage fellesskap som kan bidra til å motvirke ensomhet, er en jobb som pågår hele tiden. Vi har tillitt til at dersom vi lykkes i å integrere studentene i klassene og i det akademiske fellesskapet, så vil de lykkes bedre i studiene. Dette er drivkraften for de tiltakene vi setter i gang, sier viserektor for utdanning ved USN, Halvor Austenå.

Viserektor for utdanning ved USN, Halvor Austenå. Foto

Det er mange som jobber for å bedre studentenes psykiske helse og trivsel ved USN. Ved siden av universitetets egne tiltak arbeider også Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN), Studentdemokratiet og studentsamfunnene på campusene for å møte utfordringen.

Leder av Studentdemokratiet i Sørøst-Norge, Elin Gravningen, synes tallene fra den nasjonale undersøkelsen er trist lesning. I forrige nasjonale studentundersøkelse oppga 1 av 4 studenter at de var ensomme.

– Dessverre forteller SHoT-undersøkelsen at vi ennå ikke har klart å knekke ensomhetskoden. Det kan ikke sies ofte nok, men å legge stort fokus på å inkludere hverandre, både i starten og gjennom hele studieåret, er utrolig viktig, sier Gravningen.
Studentleder Elin Gravningen. Foto

Studentdemokratiet har jobbet med psykisk helse og ensomhetsproblematikk helt siden organisasjonens oppstart.

– Dette er noe som berører og engasjerer studentene i stor grad, og vi jobber og samarbeider bredt for prøve å løse problemet. Studentsamfunnene gjør også en super jobb for å gi bredde i tilbudene sine, for å favne om alle, sier Gravningen.

Tas tak i tidlig

Allerede før studentene begynner ved USN får de tilbud om å delta på «Åpen søndag». Her får kommende USN-studenter en mulighet til å bli kjent med sin campus, til å bli bedre forberedt til studiestart og til å møte kommende medstudenter. Faddere og USN-ansatte holder omvisning og svarer på spørsmål, og de ulike studentstøttetjenestene presenteres med egen stands.

Selve studiestarten innledes med en fadderuke der fadderstyrene ved de ulike campusene strekker seg langt for å gi nye studenter en myk landing og et sosialt nettverk. Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SNN) har informasjonsmøter med fadderstyrene i god tid før studiestart med spesielt fokus på inkludering og hvordan de kan lage opplegg som passer for alle.

Ved alle campuser blir nye studenter invitert til å delta på kurset «Hurra/Hjelp, jeg er student», som tilrettelegger for en smidig overgang til studenttilværelsen.

Studentene får gjennom hele studieløpet god informasjon om mulighetene de har for noen å prate med: universitetets studentprest, studentombud og rådgivningstjeneste står parat. SSN Helse har også samtaleterapeuter og psykolog som gir et lavterskeltilbud til alle som har behov for noen snakke med, enten det er små eller store tema.

Eksempel på tiltak som skal forhindre ensomhet ved USN:

  • Samtaleterapeuter, psykolog, studentprest, studentombud, rådgivningstjeneste og karrierrådgivere er tilgjengelig for studenter som trenger noen å prate med.
    Les også: Studentpresten for alle

  • Nye studenter inviteres til «Åpen dag» i forkant av studiestart. Her blir de blant annet gjort kjent med de ulike støttetjenestene som finnes for studenter.

  • Fadderuka, som innleder studieåret for nye studenter, holder et spesielt fokus på inkludering.

  • Nye studenter får tilbud om å delta på kurset «Hurra/Hjelp, jeg er student», som tilrettelegger for en smidig overgang til studenttilværelsen.

  • Livsmestringskurs arrangeres for studenter på alle campuser. Her lærer studentene blant annet om «den mentale verktøykassa», mindfulness og stressmestring.

  • Studentboligene er utformet på en slik måte at de skal forebygge ensomhet: alle hybler har direkte kontakt mot fellesrom/kjøkken.

  • Studentsamskipnaden deler ut aktivitetsmidler til studenter som ønsker å sette i gang ulike inkluderende aktiviteter på campus, som for eksempel badmintontrening, filmklubb eller yogagruppe. Neste søknadsfrist er 15. september. 

  • Markering av Verdensdagen for psykisk helse (10. oktober) for å sette fokus på ensomhet og psykisk helse blant studenter.