Er vi gode nok til å forebygge seksuallovbrudd?

Anonymisert gutt på benk. Foto
Illustrasjonsfoto.

USN og Kriminalomsorgen region Sør holder stor konferanse om seksuallovbrudd – forebygging, straff og oppfølging.


Antallet anmeldelser av seksuallovbrudd øker. Flere og flere soner straff for slike forhold. Gjennom Seksuallovbruddskonferansen – forebygging, straff og oppfølging ønsker Kriminalomsorgen region sør og Universitetet i Sørøst-Norge å utforske  samfunnsutfordringene dette fører med seg:

  • Er vi som samfunn gode nok til å forebygge denne kriminaliteten?
  • Er vi gode nok til å håndtere ofrene og deres pårørende?
  • Gis de straffedømte et innhold i soningen som kan bidra til å stanse flere overgrep?  

20. november samles ansatte i helsevesenet, politiet, domstolene, kriminalomsorgen, barnevernet, skoler og andre som ønsker oppdatert kunnskap, til en heldagskonferanse på vår campus i Vestfold.

Skammen

Blant ressursene ved USN som bidrar på konferansen er Kaare Torgny Pettersen. Han er professor i profesjonskunnskap om vold og overgrep, og har selv flere års erfaring som med-terapeut for seksuallovbruddsdømte i gruppeterapi.

Kaare Torgny Pettersen. Foto
– Jeg har ofte forundret meg over at svært mange av de jeg har møtt i behandlingsrommet har vist lite tegn til skam, men desto mer tegn til likegyldighet, sier Pettersen, som skal foredra om nettopp skam og seksuallovbrudd.

Som en oppvarming kan du lese hans ferske kronikk (Forskning.no), der han tar utgangspunkt i spørsmålsparet: «Hvorfor er det slik at de som ikke har grunn til å skamme seg, gjør det, og de som har grunn til å skamme seg, ikke gjør det?»

FORSKNING.NO: Skammen etter seksuallovbrudd
 

Lærerens rolle

Pettersen har også nylig begått ytterligere en kronikk (Utdanningsnytt.no), denne sammen med doktorgradsstipendiat ved USN, Kjersti Draugedalen, der de diskuterer lærerenes viktige rolle i forebygging av seksuelle overgrep.

Kjersti Draugendalen. Foto

 – Det er en utbredt holdning at lærere generelt ikke skal forholde seg til seksuelle overgrep, fordi dette tilhører andre yrkesgruppers domene. Det er simpelthen feil, sier Draugedalen, som ønsker flere lærere vil la seg etterutdanne, slik at de er rustet til å avdekke seksuallovbrudd og blir i bedre stand forholde seg til tematikken på en profesjonell måte. 


UTDANNINGSNYTT: Læreres viktige rolle i forebygging av seksuelle overgrep

Seksuallovbrudd – forebygging, straff og oppfølging

Kriminalomsorgen region sør og Universitetet i Sørøst-Norge arrangerer 20. november 2018 konferansen Seksuallovbrudd – forebygging, straff og oppfølgning på campus Vestfold (USN)

En rekke instanser er involvert for å rette søkelys på hva vi vet i dag om utviklingstendenser, overgrep mot barn, hjelpetilbud, hvem begår seksuallovbrudd, problematisk seksuell atferd hos barn/unge og tverretatlig samarbeid

Konferansen passer for alle i Buskerud, Vestfold og Telemark som ønsker et innblikk i dette temaet enten de jobber i helsevesenet, politi, domstol, kriminalomsorgen, barnevern, skole eller bare vil ha oppdatert kunnskap.

Les mer om konferansen her