Et nytt studentdemokrati i Sørøst-Norge

Michael Melbye (t.v) og Kristian Tornås, lederne for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge.
Michael Melbye (t.v) og Kristian Tornås, lederne for Studentdemokratiet i Sørøst-Norge.

Michael Melbye (t.v) og Kristian Tornås er henholdsvis politisk leder og organisatorisk leder i det nyfusjonerte Studentdemokratiet i Sørøst- Norge. - Det har vært viktig for oss å glemme tilhørighet, men å beholde erfaringene, sier de to.


Tekst: Ingvild Gjone Sildnes

Da HiT og HBV fusjonerte 1. januar 2016 ble også studentdemokratiene; Studentorganisasjonen i Telemark (SOT) og Studentparlamentet i Buskerud og Vestfold (SBV) fusjonert. Melbye og Tornås var ledere for henholdsvis SOT og SBV frem til fusjonen, og har nå fortsatt som ledere.

- I stedet for å velge oss én leder, kom vi frem til en løsning med én organisatorisk leder og én politisk leder. Det har fungert veldig bra, forteller Tornås.

- Vi jobber under sterkt tidspress og har satt oss store mål å jobbe mot, og det har vært viktig for oss å glemme tilhørighet, men beholde erfaringene. Vi tegner mens vi bygger og er ikke redd for å rive ned og rette opp, sier Melbye.

Begge de «gamle» parlamentene har vært opptatt av å skape noe nytt, og å dra i samme retning. Som tatt ut av fusjons-læreboka.

Logo på plass

Logoen til Studentdemokratiet i Sørøst-Norge
I januar utlyste Studentdemokratiet i Sørøst- Norge en konkurranse blant studentene med oppfordring om å designe logoen til det nye Studentdemokrati i Sørøst-Norge. De lokket med 10.000 kroner i premie og fikk inn over 200 logoforslag fra 104 studenter. I begynnelsen av februar offentliggjorde de logoen som har blitt tatt godt i mot.

Jobber med organisering

I disse dager jobber de mye med å legge en fremtidig organisering av studentdemokrati i Sørøst-Norge. De ønsker å lage noe nytt, og forankre dette hos de 17.000 studentene ved Høgskolen i Sørøst-Norge. De er opptatt av å være en organisasjon som er tilstede for alle studentene ved HSN.

- For tiden gjennomfører vi en digital høring blant alle studenter ved HSN, der de kan komme med sine synspunkter på organiseringen av studentdemokratiet i Sørøst-Norge, forteller Melbye.

De har også opprettet en fusjonskomité som jobber med organisasjonskultur og hvordan studentdemokrati kan driftes best mulig. 30. mars skal ny organisasjonsstruktur vedtas i parlamentsforsamlingen.

Samhold og parlamentsmøte

Men førstkommende helg blir det Parlamentsforsamlingsseminar på campus Bø. Da møtes de to «gamle» parlamentene, SOT og SBV, som nå utgjør det nye fellesparlamentet og består av 32 representanter. Det blir tale og debatt-trening, workshop, innlegg ved rektor, Studentsamskipnaden og på lørdagen blir det parlamentsmøte.

- Tema for denne samlingen er samhold. Vi ønsker å bli bedre kjent og fjerne grenser mellom de to tidligere organisasjonene, forteller Tornås.