Et skritt nærmere studentboliger

ENGASJEMENT: Utviklingen av Hasbergtjerndalen, hvor det blant annet er planer om studenthybler, skapte het debatt under kommunestyrets behandling. ILLUSTRASJON: Enerhaugen arkitektkontor AS/DRMA AS
ENGASJEMENT: Utviklingen av Hasbergtjerndalen, hvor det blant annet er planer om studenthybler, skapte het debatt under kommunestyrets behandling. ILLUSTRASJON: Enerhaugen arkitektkontor AS/DRMA AS

Kongsberg kommunestyre vedtok 13.12 reguleringsplanen for området der det er planlagt nye studentboliger. Nå gjenstår bare godkjenning av byggesøknaden.


Lokalavisen Laagendalsposten slår i sin reportasje fast at studentboligene nå kommer.

Bakgrunnen er at Kongsberglistas forslag om å ta studentboligene ut av reguleringsplanen ble nedstemt.  

Det ble imidlertid flertall for at utformingen av byggene skal innom Utvalg for miljø og utvikling (UMU) en gang til, for å ha kontroll på utformingsdetaljer.

Når reguleringsplanen nå er vedtatt, betyr det at diskusjonen om byggehøyde og arealbruk er over.  Dette er nemlig nedfelt i reguleringsbestemmelsene, som ble vedtatt

Studentene: - Stort behov

- Vi er veldig glade for at det nå ser ut til å bli bygging av nye studentboliger. Vi har vært i løpende kontakt med ordføreren, og har skjønt at det var politisk vilje til å få til dette. Vi i Studentdemokratiet håper at dette blir gjennomført nå, for det er stort behov for flere studentboliger på Kongsberg, sier Kim-Andrèw Hellevammen, Studentdemokratiets campusleder på Kongsberg.

Klare til bygging

- Vi står med hammeren i hånden, og håper virkelig at dette blir noe av. Vi er kjempeglad for utfallet av kommunestyret. Vi håper på en god avklaring i UMU, og ønsker å få boligene klare til studiestart 2019, sier kommunikasjonssjef Linda Tabita Tangen i Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge.