Et virtuelt påskeegg til Klein

Et påskeegg- foto
(Foto: iStock/tomalv)

En USN-forsker har utmerket seg spesielt i disse korona-tider. Smittevernsforsker Jörn Klein er registrert med hele 190 medieoppslag om koronaviruset fra 1. januar og frem til i dag.


Telefonen har ikke stått stille for USNs smittevernsforsker Jörn Klein de tre siste månedene. Små lokalaviser, riksaviser, radio og tv-stasjoner og til og med New York Times har vært i kontakt og fått uttalelser fra Klein om smittevernsråd og utviklingen av viruset Covid-19.

Klein er registrert med 190 nyhetsartikler fra 1. januar til i dag og det er historisk i USNs sammenheng, og for en enkeltforsker er dette svært mange presseoppslag.

– Det har vært utrolig stressende, men formidling er en av de tre oppgavene vi faglige ansatte har ved siden av undervisning og forskning, så jeg synes det er viktig. Jeg føler det er min jobb å ta ansvar og informere så godt jeg kan. Jeg er også opptatt av den akademiske friheten vi har på et universitet. Vi kan kritisere myndighetene uten at vi har en politisk baktanke, og det er viktig å verne om, sier Klein.

Klein opplever av det er forskjell på journalister, og for å unngå feilsiteringer så ber han om å få spørsmålene på e-post.

– Da kan jeg ordlegge meg riktig og vi unngår feil. Jeg har jo blitt kjenJorn Kleint med en del journalister, og mange stoler jeg på, men generelt svarer jeg nå på e-post.

I tillegg kommer det e-poster som både kan være hyggelige - og uhyggelige. Grove trusler velger han å ignorere, men kritikk forsøker han å svare opp.

Fortjener et virtuelt egg

Dekan ved fakultet for helse- og sosialvitenskap Heidi Kapstad er imponert over den innsatsen Klein har lagt ned i å formidle om alle sider av koronautviklingen i disse månedene.  

– Jörn brenner for smittevern og å dele sin kunnskap og kompetanse regionalt, nasjonalt og internasjonalt. Jörn er en engasjert fagperson som har vært svært god til å formidle i mange ulike medier, og har et stort nettverk innen sitt fagområde. Jörn fortjener virkelig et virtuelt påskeegg etter denne våren, sier  Kapstad.

Klein har sammen med kollega Linda Madsen og forskerkollegaer i Europa denne uken sendt inn søknad til Norges forskningsråd om Covid-19, i tillegg til å undervise i videreutdanningen hygiene og smittevern.

– Ja, nå skal det bli godt med påskeferie snart. Jeg har faktisk tenkt å la e-post og mobil ligge i påsken. Jeg har riktignok en avtale med TV2 på morgenkvisten 15. april, og det skal jeg få til, sier den aktive formidleren.