• Aktuelt»
  • Nyhetsarkiv»
  • Ett steg nærmere universitetsstatus for HiOA. HSNs søknad fortsatt under behandling

Ett steg nærmere universitetsstatus for HiOA. HSNs søknad fortsatt under behandling

HSN - rektor Petter Aasen.
HSN - rektor Petter Aasen.

I dag ble det kjent at den sakkyndige komiteen i sin innstilling anbefaler at Høgskolen i Oslo og Akershus skal få status som universitet (HiOA). Rektor Petter Aasen ved HSN har snakket med HiOA-rektor Curt Rice og gratulert med innstillingen. Nå håper Aasen at HSN er nestemann ut.


- Vi gleder oss på HiOAs vegne. Dette er gode nyheter for HiOA og for profesjons- og arbeidslivsrettet kunnskaps- og kompetanseutvikling i Norge. Vi håper at HSN også vil tilfredsstille kvalitetskravene for å kunne bli akkreditert som universitet, sier Aasen.

HSNs søknad fortsatt i prosess

HSN har arbeidet med universitetssøknaden siden institusjonen ble etablert 1.1.2016. I mars 2017 sendte høgskolen inn søknaden om å få status som universitet til NOKUT.

24. og 25. august var NOKUTs sakkyndige komité på institusjonsbesøk ved HSN og den sakkyndige komiteen vurderte kvaliteten i hele HSNs virksomhet.

Komiteen hadde samtaler med studenter, stipendiater, vitenskapelig ansatte, medarbeidere i de administrative fellestjenestene, faglige og administrative ledere, styrerepresentanter og bedriftsledere/ledere i offentlig virksomhet som samarbeider med og tilsetter studenter fra HSN. Det ble også arrangert omvisninger der komiteen fikk se nærmere på fasiliteter og fikk presenterte aktiviteter innenfor forskning og undervisning.

Arbeidsdokument til gjennomlesning

3. november mottok HSN et arbeidsdokumentet fra NOKUTs sakkyndigkomité til gjennomlesning for å sjekke faktafeil og eventuelle misforståelser.

I dokumentet reises det noen spørsmål rundt høgskolens flercampusorganisasjon, noe som fordrer at komiteen får ytterligere, og mer detaljert, dokumentasjon om HSNs organisasjonsmodell. HSN tar sikte på å sende over sin tilbakemelding til NOKUT primo januar.

- For meg var det overraskende at vår flercampusmodell tematiseres i det omfang som framkommer i dokumentet, men vi gir gjerne utfyllende informasjon slik at komiteen får et best mulig beslutningsgrunnlag og eventuelle misforståelser kan ryddes av veien, før komiteen konkluderer og avgir sin endelige rapport, sier rektor Petter Aasen.