Få smittetilfeller på USN

Koronaillustrasjon

Så langt i høst er sju studenter og én ansatt på USN bekreftet smittet av korona. Ingen har blitt smittet på campus.


- Vi er glade for at smittetallet er så lavt, og men det betyr ikke at vi på noen måte kan slappe av.  Det ser ut til at ansatte og studenter er flinke til å holde avstand og vaske hender, og det må vi fortsette med, sier beredskapsleder Johnny Thorsen.

De siste ukene har smittetallet vært økende i flere av USNs vertskommuner. På USN fortsetter arbeidet med å sikre at studenter og ansatte skal ha en trygg arbeids- og studieplass.

- Driftssjefene følger godt med, og vi gjør hele tiden små justeringer for å sikre at det er enklest mulig for alle å overholde smittevernreglene, sier Thorsen.

Hvis du er i situasjoner der det er vanskelig å holde en meter avstand til andre, anbefaler USN at du bruker munnbind.

USNs beredskapsledelse møtes fortsatt ukentlig. Det arbeides også med planer for hvordan USN raskt skal gå over til digital drift hvis det blir nødvendig å stenge en campus. De aller fleste eksamener denne høsten vil bli gjennomført digitalt.

Hva skjer når noen har testet positivt?

USNs beredskapsledelse blir varslet av kommuneoverlegen når det blir bekreftet at en ansatt eller student er smittet. Kommunen setter i gang smittesporing, og USN bistår i arbeidet.    

- I hvert enkelt tilfelle blir det vurdert hvem som skal informeres, og om det er hensiktsmessig å avlyse eller endre planlagte aktiviteter. Mye undervisning foregår digitalt i høst, og studentene tilbringer derfor mindre tid på campus enn normalt. Det er derfor ikke alltid nødvendig å gjøre tiltak på campus.  Hvert enkelt smittetilfelle blir behandlet individuelt, forteller kommunikasjons- og markedsdirektør Reidun Mangrud.

 

Åpenhet rundt smitte og personvern

Det er viktig med åpenhet rundt smittesituasjonen, det gir størst trygghet for alle. Samtidig har den eller de som blir smittet krav på personvern. For å ivareta begge hensynene, følger USN disse prinsippene:

  • Navnet til den som er smittet vil ikke bli gjort kjent.
  • I noen tilfeller opplyser vi hvilken klasse eller studieretning som er berørt. Hvis et større antall personer, for eksempel en klasse, blir satt i karantene, er opplysningene allerede kjent av mange. USN vil da bekrefte hvilke(n) klasse det gjelder. Vi vil gjøre unntak fra dette hvis opplysningene vil kunne føre til at den smittede blir identifisert.
  • Vi opplyser hvilken campus en smittet student eller ansatt tilhører.
  • USN formidler navn og kontaktopplysninger på studenter og ansatte til kommunens smittesporingsteam hvis kommuneoverlegen ber om det. USN bistår også med å sende ut informasjon på sms eller e-post hvis det er ønskelig.