Får 15 nye studieplasser

studenter i datalab. illustrasjonsbilde

Høgskolen i Sørøst-Norge får tildelt 15 nye studieplasser innen IKT.


Tekst: Ragne B. Hvidsten
Foto: Tine Poppe

Det er utdanningsinstitusjoner som har mulighet til å opprette nye studieplassene allerede til høst som har fått tildeling. Regjeringen har tildelt 250 nye studieplasser på landsbasis. Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) har fått 15 av disse, hvert år i fire år.

Se IKT-studier ved HSN

Tildeling til campus Bø, Ringerike og Vestfold 

- Vi setter stor pris på tildelingen av nye studieplasser og vil øke opptaket til høsten på bachelorutdanningen i informasjonssystemer på campusene Bø, Ringerike og Vestfold og årsstudiet i Bø. I tillegg skal deler av plassene brukes til et nytt masterstudium som er under utforming, sier hans Anton Stubberud, dekan for Handelshøyskolen ved HSN.

- Samlet innebærer tildelingen 60 nye studieplasser innen IKT de fire neste år og vil styrke Handelshøyskolens studietilbud og FoUI-virksomhet innen fagområdet de neste årene, sier han.

Kompetansebehov innen IKT

– Det er et stort behov for økt kunnskap og kompetanse i IKT på alle områder i samfunnet framover. Derfor har regjeringen sammen med Venstre og KrF bestemt at vi skal oppskalere antall studieplasser innen IKT raskt, sier kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen i en pressemelding fra Kunnskapsdepartementet. 

Nasjonal tildeling av nye studieplasser innen IKT

Institusjon

Nye IKT-studieplasser fra   høsten 2017

Norges   teknisk-naturvitenskapelige universitet

45

Universitetet i Oslo

35

Universitetet i Bergen

35

Universitetet i Tromsø – Norges   arktiske universitet

15

Universitetet i Agder

15

Universitetet i Stavanger

15

Norges miljø- og   biovitenskapelige universitet

15

Høgskolen i Oslo og Akershus

15

Høgskulen på Vestlandet

15

Høgskolen i Sørøst-Norge

15

Høgskolen i Østfold

15

Høgskolen i Molde

5

Norges Handelshøyskole

5

Høgskolen i Innlandet

5

SUM

250