Får trolig vitnemål fra Universitetet i Sørøst-Norge

Ingeniørstudentene Emmy Rustad (f.v), Henrik Jensen, Thomas Larsen, Christian Stueland, Simen Holte og Jakub Jan Wisniewski ser frem i mot å motta et vitnemål fra Universitetet i Sørøst-Norge.
Ingeniørstudentene Emmy Rustad (f.v), Henrik Jensen, Thomas Larsen, Christian Stueland, Simen Holte og Jakub Jan Wisniewski kommer til å motta et vitnemål fra Universitetet i Sørøst-Norge. Det kom som en positiv overraskelse.

Dersom NOKUTs styre og Kongen i statsråd slutter seg til innstillingen fra den sakkyndige komiteen, vil alle studenter som går på høyskolen i dag bli uteksaminert fra Universitetet i Sørøst-Norge.


NOKUTs sakkyndige komité anbefaler at Høgskolen i Sørøst-Norge akkrediteres som universitet. Komiteens innstilling var enstemmig. Denne Innstillingen skal behandles i NOKUTs styre 26. april. Deretter skal Kongen i statsråd vedta navn-/kategori-endringen. Dette vil trolig skje en fredag i begynnelsen av mai.

På spørsmål om dette vil ha noen betydning for dagens studenter så er rektor klar:

- Forutsatt at innstillingen følges opp av NOKUTs styre og Kongen i statsråd er Høgskolen i Sørøst-Norge historie. Det vil bety at alle våre om lag 18.000 studenter går på et universitet og vil få vitnemål fra Universitetet i Sørøst-Norge allerede denne våren, sier HSN-rektor Petter Aasen.

Når det formelle vedtaket er fattet, vil det bli en markering på alle HSNs åtte campuser og denne markeringen vil også studentene bli invitert til.

- En så stor anledning må feires og ansatte og studenter vil bli invitert til flaggheising med boller og brus når vedtaket er formelt, sier Aasen.

Etter dette vil man også kunne starte arbeidet med skilting og navnendring på alt av bygninger, utstyr og dokumenter, og fra studiestart 2018 vil USN-logoen skinne mot alle.

- Hæ? Får vi et USN-vitnemål?

Seks ingeniørstudenter på studiet «Ren energi og prosessteknologi» har fulgt med på HSNs universitetsambisjon fra sidelinjen, og har registrert at det har vært noen hindringer på veien. Som bachelor- og masterstudenter på ulike trinn hadde de ikke trodd at de skulle få nyte godt av dette. Når de får vite at man allerede dette semesteret vil skrive ut vitnemål fra Universitetet i Sørøst-Norge, blir de overrasket.

- Det er veldig positivt at det skjer før sommeren, og at vi også får et vitnemål fra Universitetet i Sørøst-Norge! Det hadde jeg ikke trodd. Det ser helt klart bedre ut på cv’en med et universitetsvitnemål - det er mer prestisjefylt, sier Emmy Rustad som er bachelorstudent på 2.året.

Guttene er enige, og når de snart skal ut for å søke jobb, vil det helt klart veie positivt.

- Det er stas at vi får bli med på dette. Dersom man vipper på et intervju, så vil det kunne veie i vår favør, sier Thomas Larsen som er masterstudent på 1. året.  Og dersom de blir invitert på feiring, så er de ikke vanskelige å be.

Hva et universitetsstempel betyr på lengre sikt

For å bli et universitet, må HSN tilfredsstille en rekke kvalitetskriterier knyttet til utdanning, forskning, drift, organisering, infrastruktur og fasiliteter. Den nye statusen dokumenterer den faglige kvaliteten ved HSN, men har også betydning for videre utvikling av institusjonen.

- Vi vet at høy faglig kvalitet er attraktivt i seg selv og vil styrke vår evne til å rekruttere studenter og gode fagpersoner. Universitetsstatus gir dessuten økt autonomi og større mulighet til å utvikle eget studietilbud i tråd med samfunnets- og arbeidslivets behov. Dette er en viktig faktor for å styrke vår evne til samarbeid med arbeids- og næringsliv og internasjonale samarbeidspartnere. Også dette vil komme studentene til gode, forteller Aasen.

I NOKUT- rapporten som vurderte HSNS universitetssøknad stod det blant annet:

«Studentene har høy prioritet på HSN. Derfor er HSN også et godt sted å være student. Det ble bekreftet av alle vi møtte på vårt besøk, og fremgår også tydelig av de studiedata og statistikker som er med i søknaden

NOKUT trakk også frem den tette kontakten HSN har med næringsliv- og arbeidsliv i regionen.

«Samarbeidet med lokalsamfunnet er eksemplarisk, og det var oppløftende å se i hvor høy grad dette samarbeidet også omfattet studentene på både master- og ph.d.-nivå".

- Mye av dette blir videreført og forsterket når vi nå blir universitet, men akkrediteringsarbeidet har vist oss at vi også har utfordringer vi må jobbe videre med. Uansett skal studentene kunne nyte godt av å gå på et av landets største universiteter, samtidig som de får med seg fordelene ved å være «liten» fordi vi har desentraliserte campuser, sier Aasen.