- Feil personlig trener kan gi helseskader

Bilde av personlig trener med kunde som trener
Illustrasjonsfoto: iStock.com/SolisImages

Førsteamanuensis Solfrid Bratland-Sanda tar til orde for en lisensordning for personlige trenere. Les hennes kronikk hos Aftenposten.


Av: førsteamanuensis Solfrid Bratland-Sanda (HSN) og professor Jorunn Sundgot-Borgen (Norges Idrettshøgskole)

Kronikken ble først publisert hos Aftenposten

Det er opplest og vedtatt at vi er et folk av slappfisker, og som fagfolk frykter vi en neste generasjon som ikke har fysisk bærekraft! Samtidig har det aldri tidligere vært så mange som engasjerer en egen trener i håp om å få hjelp til en helsefremmende adferd, korrigere en uheldig vektutvikling og/eller øke sin prestasjonsevne når det gjelder utholdenhet, styrke og bevegelighet.

Men vet du at du får det du betaler for? Og, enda verre, går du fra å være rimelig frisk til å pådra deg skader og sykdom?

Uheldige uttalelser skaper avstand til fysisk livsstil

Mange personlige trenere har stor faglig tyngde og er profesjonelle i sitt virke. Dessverre har vi også sett at ikke alle evner å forstå sin rolle i et større samfunnsperspektiv.

Uheldige uttalelser og opptredener, særlig i mediene, er med på å skape avstand til en fysisk aktiv livsstil og virker triggende, provoserende og resignerende fremfor motiverende.

Flere faglig dyktige personlige trenere har også glimrende blogger. Men på grunn av en noe ukritisk journalistikk kan ufaglærte bloggere sette agendaen og gis mulighet til å skape uhelse gjennom råd som ikke er faglig forankret.

Det er på tide med en lisensordning

Vi som representerer utdanningsinstitusjoner må ta ansvar for å skolere våre studenter i kritisk refleksjon og rolleforståelse – vi skal ikke ha naive misjonærer. Vi mener det er på tide å ta til orde for en lisensordning for denne typen virksomhet – og uten denne lisensen får man ikke jobbe som personlig trener. Lisensen skal også kunne mistes hvis man opptrer uetisk eller i strid med gjeldende retningslinjer, fagråd og så videre.

Det vil være lettere å ansvarliggjøre lisensierte personlige trenere for skadelig veiledning, uheldige utsagn og opptredener i mediene – utsagn og opptredener som virker ødeleggende og stigmatiserende på en bransje med mange dyktige fagutøvere som øker livskvalitet og skaper varige endringer for sine kunder. En slik lisensordning vil også gjøre det lettere for kunder å vurdere om de får det de betaler for. For det å kjøpe timer fra en personlig trener er dyrt, og bruker du 40–60.000 kroner årlig på dette, bør du vite at du får kvalitet.

Argumentene for hvorfor vi bør være fysisk aktive er overveldende. Dårlig kondisjon medfører større risiko for tidlig død enn overvekt, høyt blodtrykk og diabetes type 2 – tilsammen. Fysisk inaktivitet stjeler alene mer enn 8 år av kvalitetsjustert forventet levealder. Fysisk aktivitet bedrer kognitive funksjoner, og effekten av fysisk aktivitet på hjernen er trolig langt større enn den velkjente effekten på hjertet. Hvis alle inaktive er litt mer aktive, har helseøkonomer regnet ut at det vil kunne gi en velferdsgevinst på 239 milliarder kroner.

Men er det slik at all fysisk aktivitet er helsefremmende? Og bør alle bli mer fysisk aktive?

Det store treningsparadokset

Stadig flere sitter seg syke, samtidig som stadig flere trener seg syke. I dag har vi for mange selverklærte og medieerklærte eksperter som har løsningen for fastere rumpe/flat mage/god kondis på 10, 5 eller 1 uke. Det skal skje på kortest mulig tid. Helst i går.


Det dukker jevnlig opp treningsmisjonærer som skal frelse verden med fysisk aktivitet. Og ja; tilpasset fysisk aktivitet + helse = sant. Derimot er det ikke sant at mye kosmetisk trening + en «perfekt kropp» = lykke. Men fysisk aktivitet, utseende, idealkropp, proteinpulver og trening selger.

Alvorlige komplikasjoner

Risikoforhold knyttet til det å starte en slankekur, spesielt for et ungt menneske i sårbar alder, bør være godt kjent. Igjen vil vi trekke frem intervjuer og blogginnlegg fra personlige trenere som forteller om hvordan de har oppnådd ekstremt lav fettprosent eller hvor mange kilo muskelmasse de har økt mens de spiste altfor lite.

Hva er konsekvensen av å gi råd som ikke er faglig forankret – å komme med helseskadelig informasjon og veiledning? I ytterste konsekvens kan dette lede til alvorlige komplikasjoner og spiseforstyrrelser.

Fysisk aktivitet er et stort, komplekst begrep med fysiologiske, psykologiske og sosiale dimensjoner. For å forstå fysisk aktivitetsatferd og potensielle gevinster, må vi også ha kunnskap om motivasjon, barrièrer og tidligere erfaringer. Det spiller ingen rolle hvor gode aktivitetstiltak vi har, hvis ingen møter opp. Det spiller ingen rolle hvor mye motivasjonsforedraget av tidligere toppidrettsutøvere, eller bildet av «yummy mummy» inspirerer deg her og nå, så lenge det er glemt uken etter.

Flere nyere studier viser at inspirasjonseffekten av slike foredrag, bilder og øvelser er sterkt overvurdert. De som trenger inspirasjon, blir bare provosert eller resignert. Og de som blir inspirert, hadde holdt treningen i gang også uten denne form for inspirasjon.

Stort behov for fagutøvere

Ikke alle nordmenn trenger å bli mer fysisk aktive. I en tid med mye oppmerksomhet rettet mot generasjon perfekt, kroppspress og annet forventningspress er det et stort behov for fagutøvere i fysisk aktivitet og helse som kan bidra til bevegelsesglede og positive mestringsopplevelser. Vi trenger personlige trenere som:

  •     ser alle fargenyansene i dette komplekse bildet og som kan hjelpe til med å finne «nok-punktet»
     
  •     både kan hjelpe mosjonister med å nå sine mål i Birken, og som klarer å hjelpe inaktive til mer fysisk aktivitet og bedre livskvalitet
     
  •     hjelper deg til å nå mål, men som også kan realitetsorientere dine mål
     
  •     ser hele mennesket, og ikke bare en kunde som skal ned noen kilo eller modellere kropp

Mange av disse fagutøverne finnes, vi ønsker at deres yrkesstolthet skal tas på alvor. Og da er det på tide å gjøre grep som øker profesjonaliteten i bransjen. Derfor hilser vi velkommen prosjektet til bransjeorganisasjonen Virke Trening, hvor kompetansenivået på personlige trenere og tilbudene til de respektive utdanningsinstitusjonene kartlegges.

Dette bør skape grunnlag for å fjerne de useriøse og sikre god kvalitet på alle seriøse utøvere fremover. Det vil alle involverte være tjent med. Kanskje bortsett fra de useriøse personlige trenerne og deres lommebøker.