Feirer doktorgrad nummer 100

Dekan Morten Melaaen oppstilt sammen med doktorand nummer 100 Asanthi Jinasena
STAS: Dekan Morten C. Melaaen kunne med stolthet markere disputas nummer 100 ved campus Porsgrunn, som ble avlagt av Asanthi Jinasena. Her foran glassmonteren med alle avhandlingene. (Foto: Mariken Kjøhl-Røsand)

En stor dag for ingeniørutdanningene i Porsgrunn som markerer disputas nummer 100.


Tirsdag 8. oktober gjennomførte ingeniørprogrammene ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN) campus Porsgrunn disputas nummer 100 siden 1993.

Det ble feiret med kake og tale – og avduking av et glassmonter med alle 100 avhandlingene som er blitt forsvart ved Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag i Porsgrunn.

– De med doktorgrad fra USN blir tatt godt imot i arbeids- og næringslivet både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Og vi er også glade for at flere har valgt vår institusjon som arbeidssted, sier dekan Morten Christian Melaaen.

Asanthi Jinasena er doktoranden nummer 100 i rekken, og avla doktorgraden «Models and estimators for flow of topside drilling fluid» rett etter markeringen tirsdag. 

Dekan Morten Melaasen avduker glassmonteren med alle hundre disputasene, og alle gjestene står og ser på.

Å ta en doktorgrad representerer den høyeste utdanningen i akademia. Forskningsarbeidet bringer frem ny kunnskap og funn som brukes til å løse samfunnsutfordringer innen flere ulike områder. 

– Vi har et robust doktorgradsprogram her i Porsgrunn, hvor det forskes på sentrale temaer som er viktig for samfunnet og høyt oppe på den politiske agendaen. Stikkord er bærekraft, automatisering og digitalisering, sier Melaaen. 

Etter at USN fikk status som universitet i mai i fjor, har til sammen 39 kandidater tatt en doktorgrad ved et av våre åtte ph.d.-programmer. 

 

Dette er doktorgrad

Ph.d. er det høyeste nivået for formell utdanning i Norge. USN har ph.d-program innen åtte fagområder: 

  • Anvendte mikro- og nanosystemer
  • Kulturstudier
  • Markedsføringsledelse
  • Nautiske operasjoner
  • Pedagogiske ressurser og læreprosesser
  • Personorientert helsearbeid
  • Prosess-, energi- og automatiseringsteknikk
  • Økologi