Fikk traineejobb via USN-prosjekt

Maren Sandbakk
Foto: Hege Dorholt, Kanalen

Tidligere USN-student Maren Sandbakk kickstartet årets sommer som trainee i Nome kommune, gjennom prosjektet «KRAFT»


Maren Sandbakk har en master i kulturstudier fra USN og en BA i journalistikk. I traineejobben får hun bruk for sin dobbelkompetanse: Hun skal blant annet kurse kulturbedrifter i systematisk brukt av sosiale medier og bidra til å teste ut nye kulturelle produkter i markedet.

Artig og annerledes

– Å jobbe som trainee i et prosjekt er veldig artig, og annerledes enn mine tidligere jobber som museumsformidler og journalist. Det viktigste med jobben er å få bruke journalistutdanningen på kulturfeltet, som er det faget jeg har utdanning innen og er interessert i.

En traineestilling er et godt springbrett til å få viktig erfaring både innenfor kultur- og kommunikasjonsfeltet.

– Å få jobbe med næringsutvikling basert på kunst, kultur og kulturarv er midt i blinken for meg. Å se på kultur som en ressurs for å skape  arbeidssplasser er veldig spennende for en som brenner for kulturutvikling, forteller Maren.

Maren sandbekk sammen med prosjektleder Marit Svalastog

Flott å kunne samarbeid med USN

Det er Nome kommune som driver Kraft-prosjektet. Assisterende rådmann Eva Rismo sier at det er veldig spennende å ha tilgang til fagressurser fra universitetet - både studenter og forskere. Forskere ved USN har blant annet bidratt til å lage en felles undersøkelse for alle partnere i de sju landene som er med i prosjektnettverket:

 – Gjennom undersøkelsen skal vi få kunnskap om eget næringsliv og det potensiale som ligger der for nyskaping. Målet med KRAFT-prosjektet er at det etableres flere små- og mellomstore kulturbedrifter i Nome kommune.

USN-studenten i traineestillingen skal blant annet jobbe med nyskaping innen kulturnæringer og jobbe innovativt inn mot bedrifter. Jeg gleder meg til å se hva vi kan få ut av dette og er veldig glad for samarbeidet med USN, understreker Eva Rismo.  

Ny traineestilling, VR-teknologi

Maren Sandbakk kom akurat hjem fra et nettverksmøte i Gøteborg, der 30 personer fra de 7 medlemslandene møttes for å snakke om innholet i de ulike fasene i prosjektet. Blant annet skal flere teste  skal innehold teste VR-teknologi utviklet ved fra Universitetet i St Andrews. Nome har to traineestllinger i sine prosjektmidler og neste traineestiling blir knyttet til nettopp VR-teknologi.

Cupido EU logo

KRAFT-prosjektet er et 3-årig EU-Interreg North Sea prosjekt, hvor hensikten er å bruke kultur og kulturarv som en ressurs for å skape arbeidsplasser, fortjeneste og tilhørighet.

Prosjektet skal bruke nye, forskningsbaserte metoder for å selge og markedsføre kulturprodukter, slik at produsentene får mer salg og bedre inntjening, og på den måten kan utvikle sine kulturbedrifter på en bærekraftig måte.

Det er Nome kommune som eier prosjektet, og samarbeidspartnere er CUPIDO-nettverket, (Cupido: Culture Power Inspire to Develop Rural Areas), Telemark fylkeskommune og USN.

USN skal blant annet intervjue nettverkspartnere som kulturaktører og andre næringer for å kartlegge utfordringer og muligheter ved å koble kultur og kulturarv opp mot næringsutvikling.