Flere nye partnere i næringslivet til USN

Signering mellom USN-rektor Petter Aasen og MHWirth ved campus Porsgrunn til industrimasterprogrammet. (Foto: Stian Kristoffer Sande)
Signeringen i Porsgrunn med Kristoffer Myrheim fra MHWirth (foran til høyre) og USN-rektor Petter Aasen. Bak fra venstre Porsgrunns varaordfører Janicke Andreassen (Ap), Bambles varaordfører Heidi Therese Herum (Sp), dekan Morten Melaaen, Skien-ordfører Hedda Foss Five (Ap), instituttleder Svein Thore Hagen, Larviks varaordfører Olav Nordheim (Sp) og prosjektleder Silja Merete Sverreson. (Foto: Stian Kristoffer Sande)

I enestående industrimasterprogrammer ved Universitetet i Sørøst-Norge får studenter jobbe deltid hos næringslivet samtidig som de studerer. Flere nye bedrifter har nå inngått partneravtaler.


Tekst: Helle Friis Knutzen og An-Magritt Larsen

Høsten 2018 åpner to nye industrimasterprogrammer ved Universitetet i Sørøst-Norge ved studiestedene Porsgrunn og Vestfold i Horten. Og industrien i regionene vil gjerne være med på konseptet. 

Denne uken signerte USN Industriakademi partneravtaler med 15 nye bedrifter, og har nå avtaler med til sammen nærmere femti norske og internasjonale bedrifter.

– Vi ser stor verdi i dette partnerskapet. Vi får vi tilgang på høyt kvalifiserte ingeniørstudenter som involveres i våre prosjekter. Bedriften får testet studenten i tre år som gir en sikkerhet for begge parter om det vil fungere, sier daglig leder Hasse Storebakken i Bærekraftig Arbeidsmiljø WE Sustain

Han signerte avtalen med USN under en tilstelning på campus Vestfold 29. mai, og knyttet bedriften til det nye industrimasterprogrammet i mikro- og nanoteknologi. 

Lokalisert på Bakkenteigen finner studentene topp moderne laboratorier og simulatorpark i Forskningsparken, hvor også reelle bedrifter er etablert. 

Signering med USN Industriakademi mellom viserektor Halvor Austenå og daglig leder Hasse Storebakken i Bærekraftig Arbeidsmiljø WE Sustain.

Samarbeidet med industrien skal sikre en spennende og praktisk orientert masterutdanning for ingeniører eller kandidater med bachelorgrad innen en relevant disiplin.

– Et industrimasterprogram er et viktig virkemiddel for å gi studentene en god, relevant og industrinær utdanning. Bedriftene får tilgang til gode studenter og et godt fagmiljø på universitetet. Vi får innsikt i bedriftens utfordringer, kulturer og kunnskap, sier viserektor Halvor Austenå.

Fornøyde partnere

Industrimasterprogrammene gir studentene midlertidig deltidsstilling hos en av partnerbedriftene tilknyttet programmet. Studentene i programmet vil være ansatt i bedriften i en femti prosent-stilling og være student ved USN femti prosent.

Under en tilstelning ved campus Porsgrunn 30. mai inngikk åtte bedrifter avtale om industrimastersamarbeid knyttet til master i Industrial IT and Automation. En av dem var MHWirth, som lager borepakker til borerigger i hele verden. De er nå er i en oppgangsperiode. 

– Det sies i ingeniørverdenen at det tar fem år fra du ansetter en ingeniør til han er lønnsom for bedriften. Når vi får inn ingeniører via et industrimastersamarbeid, regner vi med at den tilsatte blir lønnsom på adskillig kortere tid, sier Kristoffer Myrheim, manager Control System Engineering.

Det støtter Kirsti Falck, HR-sjef i INEOS Norge:

– Fordi vi er høyteknologiske bedrifter, må nyansatte bruke en del tid på å tilegne seg den spesialiserte kunnskapen de trenger hos oss. Industrimastersamarbeidet gir oss mulighet til å forme et utdanningsløp for studenten som passer for oss og som kan gi oss ny kunnskap vi trenger.  

Kan skape vekst i regionen

Under signeringen i Porsgrunn deltok både ordfører i Skien og varaordførerne i Porsgrunn, Bamble og Larvik. 

– Store og etablerte industribedrifter trenger nye øyne og friskt blod. Da er et slikt samarbeid midt i blinken. For å få vekst i regionen, er et slikt samarbeid veldig viktig. Det er alle partier i området enige om. Vi løfter i flokk og ser gevinsten i den andre enden, sa varaordfører i Porsgrunn, Janicke Andreassen (Ap).

Administrerende direktør Magnar Bakke presenterte INEOS under signeringen ved campus Porsgrunn til industrimasterprogram.

Skien-ordfører Hedda Foss Five poengterte at det er nettopp slikt som industrimastersamarbeidet som skal til for å beholde viktige industriarbeidsplasser, gi industrien den kompetansen den trenger og skape befolkningsvekst i Grenland.  

Les også: Grenlandsindustrien tar imot de første industrimaster-studentene til høsten 

Fra før har USN campus Kongsberg tilbudt industrimasterprogrammet Systems Engineering med stor suksess siden 2006.

– En industrimaster fra USN vil åpne dører til spennende jobber innen et mangfold av bransjer. For bedriftene er dette en unik mulighet for å forme sin egen masterkandidat og de kobles til faglig ekspertise som vil styrke forskningen og utviklingen i bedriften, sier prosjektleder Silja Merete Sverreson ved USN.

Etter endt masterutdanning kan studentene søke på et doktorgradsprogram ved et universitet i Norge eller i utlandet.

– I våre industrimastereprogram har vi eksperter fra industrien inne som gjesteforelesere på utvalgte emner. Vi har et tett samarbeid med bedrifter og forskningsinstitusjoner og vi har ulike forskningsprosjekter gående til enhver tid, sier Sverreson.
 

Industrimastere ved USN

USN Industriakademi tar industrien inn i akademia og akademia inn i industrien.

Masterprogrammene er enestående i norsk sammenheng, og er en spennende og praktiskorientert masterutdanning for deg som er ingeniør eller har en bachelorgrad innen teknologi.

Målet er å levere arbeidslivet godt kvalifiserte kandidater med oppdatert kunnskap og kompetanse for å styrke næringslivets globale konkurransekraft, langsiktige vekst og løse store samfunnsutfordringer.

I industrimasterprogrammene gis studentene midlertidig deltidsstilling i en bedrift som USN samarbeider med. 

Industrimasterprogram som tilbys høsten 2018

  • Industrial IT og Automation ved campus Porsgrunn
  • Mikro- og nanosystemer ved campus Vestfold
  • Systems Engineering ved campus Kongsberg