Flere studenter får ståkarakter etter SI-PASS

SI-PASS ledere. gruppebilde
SI-PASS ledere våren 2020, fra venstre: Emil Follaug, Jan H. Hartvigsen, Xmei Lu og Anne Kverneng Sandnes

Strykprosenten gikk ned etter innføring av SI-PASS. Studentene er fornøyd.


SI-PASS er en metode der studenter hjelper studenter. I høst ble metoden testet i faget grunnleggende regnskap på bachelor i økonomi og ledelse i Bø. Strykprosenten gikk ned med 5 prosentpoeng i forhold til i fjor høst, (uten at det med sikkerhet kan tilskrives SI PASS).  I vår fortsetter pilotprosjektet i Bø i faget bedriftsøkonomi.  Neste høst skal det testes ut på andre campuser ved USN. 

SI-PASS er for alle

Anne Kverneng Sandnes er selv økonomistudent og koordinerer SI-PASS-prosjektet i Bø dette semesteret. Hun understreker at SI-PASS er for alle:

–  Både de som sikter mot en A og de som trenger hjelp til bare å bestå eksamen vil ha utbytte av å være med.

I vår har 90 økonomistudenter meldt seg på prosjektet. De er fordelt på 7 grupper og   møtes en dag i uka hvor de jobber med oppgaveløsning, sammen med en SI-PASS-leder.

Rikke Hjelset Larsen, Ida G Kristiansen, Peter Hagen, Anna Kalbach og Linn Kristine Kjeldsen sier dette om SI-PASS-prosjektet

 – Det er et veldig bra opplegg. Det hjelper oss å forstå faget, det er lett å spørre om ting vi lurer på i gruppa og i tillegg er det hyggelig, for vi blir kjent med nye folk. Av og til kan vi trenge et lite spark bak for å komme i gang å jobbe etter forelesingene, og da er det bra å være med på et opplegg som forplikter oss litt. 

Studenter på SI-PASS

Skaper gode læringsmiljø 

SI-PASS-lederne er valgt ut blant studenter som selv er faglig sterke. Lederne har fått god opplæring i ledelse og veiledning av grupper.  De har også fått opplæring i studieteknikker som de veileder studentene i.

SI-PASS skal  først og fremst bidra til at studentene får et godt læringsmiljø og gode studiemetoder. Det forteller SI-PASS-leder Jan H. Hartvigsen. Han er en av fire SI-PASS-ledere som i vår skal hjelpe økonomistudentene i Bø med å bli best mulig forberedt til eksamen.

– Vi er ikke lærere, men gruppeleder og veiledere som skal skape et trygt og inspirerende læringsmiljø i studentgruppene vi leder. Har studentene spørsmål om faget skal vi selvsagt bidra til å finne svaret, men aller helst bidra til at de selv finner svaret i gruppa. 

Ideen bak SI-PASS

Det er avdeling for utdanning og studiekvalitet som har tatt initiativ til SI-PASS-prosjektet. Hanne Viken og Stine Bergman forteller dette om bakgrunnen for prosjektet:

– Å være ny student kan være krevende. Du får plutselig ansvar for egen læring, det er mye nytt å sette seg inn i, folk å bli kjent med og mye fagstoff som du skal pløye deg gjennom. På USN Handelshøyskolen har vi sett at det er mange som sliter med fagene  regnskap og bedriftsøkonomi. Noen velger å prioritere ned de vanskelige fagene for å satse på en konteeksamen, men resultatene derfra viser at det kanskje ikke er en veldig god ide. 

Avdeling for utdanning og studiekvalitet ønsket å kunne bidra til å skape et trygt og uformelt læringsmiljø, hvor studentene blir kjent og skjønner at de ikke er den eneste som ikke forstår alt. SI-PASS-metoden er designet for nettopp for dette. Metoden er verdensomspennende og kan vise til gode resultater. Hensikten er å få studenter til å jobbe sammen ut fra det nivået de selv befinner seg på. De lærer seg effektive studievaner og slipper å konte. For å sikre kontinuerlig jobbing med fag i gruppa har de en erfaren student med på laget, en SI-PASS-leder som guider gruppa ved å stille spørsmål og aktivisere studentene.

– Det er bedre å ha noen å være frustrert sammen med, mye gøyere å knekke koder sammen i gruppa og hyggelig å kunne feire det sammen. Og det er akkurat det SI-PASS handler  om.

 

Mer om SI-PASS

SI-PASS står for Peer Assistant Study Sessions og er enkelt sagt studiegrupper ved siden av vanlig undervisning.

SI-PASS handler om å studere smart. Når du er med på SI-PASS-møter får du veiledning av SI-PASS-ledere som har knekt koden, og som hjelper deg å gjøre det samme. De er ikke ekstralærere, men setter deg i gang med oppgaver du skal løse sammen med andre for å lettere forstå pensum i fag.

​SI-PASS passer godt for deg som lærer best ved å jobbe praktisk med fag, liker å lære bort det du nettopp har lært til andre, og å ha det uformelt og sosialt samtidig som du jobber med fag.

SI PASS er en pilot i USNs gjennomstrømningsprosjekt, hvor målet er å få flere studenter gjennom studiet uten å måtte konte.  Hanne Viken (eDU) er prosjektleder og sier at det er mange på USN som jobber med problematikken, og gjennomstrømningsprosjektet er en arena å teste ut nye metoder for å nå målet.