Forberedelse til «Tingenes internett»

Ngoc Nguyen. Foto

Møt Ngoc Nguyen, som deltar i forskningsformidlingskonkurransen USNTEK: Utforsk 2018.


Stipendiatene på doktorgradsprogrammet i Anvende mikro- og nanosystemer deltar i vår interne forskningsformidlingskonkurranse USNTEK: Utforsk 2018, og finalen holdes onsdag 26. september på campus Vestfold. Vinneren får med seg 10.000 kroner.  

Finalist Ngoc Nguyen er fra Vietnam og avla sin mastergrad ved USN.

Hva forsker du på?

Kjernen i prosjektet mitt er å heve kvaliteten for masseakustiske resonatorer, slik at de kan brukes til radiofrekvens-filtre i mobil telekommunikasjon.

Arbeidet består av å detaljundersøke disse resonatorene: Jeg analyserer akustiske bølger som forplantes i denne enheten analyseres, og jeg identifiserer og beregner tapene av akustisk energi.

Hvem får glede av dette?
–  Om kun noen år lever vi et samfunn der alle ting kan sende og motta meldinger, Internet of Things (IoT) eller «Tingenes internett», og da vil akustiske filtre med høy yteevne bli etterspurt i stor skala. Å forbedre kvaliteten til de masseakustiske resonatorene er nøkkelen for å implementere den nyeste og kommende filterteknologien for trådløse systemer som LTE og 5G.