Foredrag til folket

Eva Maria Støa er ein av mange foredragsholdere som skal halde foredrag på eit bibliotek nær deg. Hun har forska på trening som medisin.
Eva Maria Støa er ein av mange foredragsholdere som skal halde foredrag på eit bibliotek nær deg. Hun har forska på trening som medisin.

Denne hausten kan alle få høyre foredrag frå forskerar ved Høgskulen i Søraust-Noreg. Campusbiblioteka våre og folkebiblioteka i Telemark, Vestfold og Buskerud byr nå inn til spanande foredrag.


Denne hausten skal 25 HSN-forskarar halde foredrag på tre av våre campusbibliotek og på folkebiblioteka i Vestfold, Telemark og Buskerud. Det blir foredrag på folkebiblioteket på Rjukan, Bø, Flesberg, Larvik, Nedre Eiker, Ringerike, Tønsberg og Nøtterøy, Sande, Skien, Øvre Eiker og Ål bibliotek. 

Tek kunnskapen ut av hyllene

Det er høgskolebiblioteket ved HSN som har teke initiativ til samarbeid med folkebiblioteka i dei tre fylka. 

- Biblioteket i HSN ønskjer å være ein aktiv og offensiv partnar for å bringe forskinga ved HSN ut i lokalmiljøa i dei tre fylka. Folkebiblioteka er mange stader allereie aktive aktørar med arrangement som spreiar kunnskap og refleksjon, seier biblioteksjef ved HSN Frode Bakken. 

I tillegg til foredrag på folkebiblioteka inviterer også høgskulebiblioteka ved HSNs studiestader inn til forskningsforedrag på kveldstid - og dagtid gjennom konseptet "Kunnskap til lunsj". 

Då biblioteket hadde planleggingsmøte med høgskulebiblioteka og folkebiblioteka før sommaren var også fylkesbiblioteksjef i Buskerud, Trond Minken, til stades. Han hadde dette å seie om initiativet. 

- Her tek man eigentleg kunnskap ut av hyllene. Dette burde være lågthengande frukt for dei kommunale biblioteka. Høgskulen er ein viktig ressurs for oss og det er flott at dere er til stades i dei tre fylka, seier fylkesbiblioteksjefen som har vedteke at Buskerud fylkeskommune og Buskerud fylkesbibliotek blir partner i prosjektet og vil i 2017 gå inn med 20.000 kr.

Høgskulelektor Øyvind Wistrøm haldt foredrag om menneskets historie på Larvik bibliotek.

Fullt hus på Larvik bibliotek

I forrige uke var høgskulelektor Øyvind Wistrøm på Larvik bibliotek og heldt foredrag om "Sapiens - ein kort historie om menneske". Foredraget trakk fullt hus og dei 50 publikummarane hadde mykje å spørre Wistrøm om etter foredraget. 

- Dette var gøy. Det var også eit samansatt publikum der alle generasjonar var tilstades. Frå studentar til pensjonistar. Og det kom inn veldig mange spørsmål etter foredraget. Biblioteket måtte halde opent til langt utover stengetid og det samla seg folk utanfor biblioteket for å snakke vidare om temaet.

Wistrøm fortel at foredraget om Sapiens er ei populærvitenskapleg framstilling av temaer han brukar i undervisninga. Dette foredraget skal blir heldt i Drammen, Skien, Hønefoss, Sande og Flesberg.  

Men fleire forskerar ved HSN skal holde foredrag denne hausten og tematikken dekkjer både "fake news", flått, trening, juletid, fornybar energi, religion, genetikk, historie og mykje meir. 

Det kostar ingenting å høyre på. 

Foredragslista hausten 2017

 

HSN campus Drammen

Torsdag 28. september kl. 19.00:

Anne Irene Risøy «Sex, rett og reformasjon»

Tirsdag 24. oktober kl. 19.00:

Øyvind Wistrøm «Sapiens – en kort historie om mennesket»

 

HSN campus Kongsberg

Torsdag 28. september kl. 19.00

Eiri Elvestad «Tillit til medier i en post-fakta tid»

 

HSN campus Porsgrunn

Onsdag 11. oktober kl. 19.00

Ellen Schrumpf «Arbeiderfamilien i industribyen Porsgrunn»

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Eva Maria Støa «Trening som medisin»

Onsdag 8. november kl. 19.00

Eiri Elvestad «Tillit til medier i en post-fakta tid»

 

Bø bibliotek

Torsdag 26. oktober kl. 19.00

Eiri Elvestad «Tillit til medier i en post-fakta tid»

 

Flesberg bibliotek

Onsdag 30. august kl. 18.00

Andrew Jenkins «Flått»

Torsdag 23. november kl. 18.00

Lars Erik Øi «Energiøkonomisering og fornybar energi: Hva er viktig og hva er riktig»

Torsdag 26. oktober kl. 18.00

Øyvind Wistrøm «Syria, Afghanistan og hele Midt-Østen: Hvorfor alle disse krigene og krisene?

 

Larvik bibliotek

Torsdag 07. september kl. 19.00

Øyvind Wistrøm «Sapiens: En kort historie om mennesket»

Torsdag 25.01.2018 kl. 19.00

Eiri Elvestad «Tillit til medier i en post-fakta tid»

 

Nedre Eiker bibliotek

Onsdag 27. september kl. 19.00

Anne Irene Riisøy «Kvinners juridiske stilling i vikingtiden»

 

Ringerike bibliotek, Sentrumskvartalet

Onsdag 13. september kl. 19.00

Etty Nilsen «Velferdsteknologisk eldreomsorg – er kommunene klare?

 

Rjukan bibliotek

Onsdag 4. oktober kl. 18.00

Eva Maria Støa «Fysisk aktivitet som virkemiddel i forebygging av ulike folkesykdommer»

 

Tønsberg og Nøtterøy bibliotek

Mandag 4. september kl. 18.00

Øyvind Wistrøm «Den mentale reisen»

Lørdag 23. september kl. 12.00

Eiri Elvestad «Tillit til medier i en post-fakta tid»

Mandag 25. september kl. 18.00

Peter Fjågesund «Norden og Nord-Europa som sentrum og periferi 1700-1850»

Mandag 23. oktober kl. 18.00

Nils Ivar Agøy «Lutherdom, demokrati og velferdsstat»

Mandag 27. november kl. 18.00

Mona Sæbø «Arv og miljø»

 

Sande bibliotek

Onsdag 25. oktober kl. 19.00

Øyvind Wistrøm «Syria, Irak, Afghanistan og hele Midt-Østen: Hvorfor alle disse krisene og krigene? Et forsøk på en oversikt historisk og politisk»

 

Skien bibliotek

Torsdag 30. november kl. 19.00

Øyvind Wistrøm «Syria, Irak, Afghanistan og hele Midt-Østen: Hvorfor alle disse krisene og krigene? Et forsøk på en oversikt historisk og politisk»

 

Øvre Eiker bibliotek

Onsdag 6. september kl. 19.00

Nils Ivar Agøy «J.R.R. Tolkien – mytenes mann»

Onsdag 13. desember kl. 19.00

Herleik Baklid «Jula i historien! Fra førkristen tid til 1800-tallet»

 

Ål bibliotek

Torsdag 12. oktober kl. 19.30

Lars Erik Øi «Energiøkonomisering og fornybar energi. Kva er viktig og kva er riktig?

Onsdag 15. november kl. 19.15

Nils Ivar Agøy «Lutherdom, demokrati og velferdsstat»