Foreløpig universitetssøknad sendt

HSN-logo

1. juli ble første versjon av søknaden om universitetsakkreditering sendt NOKUT.


- En viktig milepæl nådd, og vi er spent på de første tilbakemeldingene fra NOKUT, sier rektor Petter Aasen.

NOKUT skal vurdere om søknaden er behandlingsbar, altså om den dokumenterer det den skal dokumentere, og hvilke deler av søknaden som det må jobbes mer med. Det betyr at denne første runden i NOKUT er av mer teknisk art.

- Både Kunnskapsdepartementets nye studiekvalitetsforskrift og NOKUTs nye studietilsynsforskrift vil ventelig tre i kraft ved årsskiftet 2016/17, og vi tar sikte på å sende endelig søknad umiddelbart etter det, sier Aasen.

Fordi søknaden ikke vil kunne realitets­behandles før ny studie­kvalitets­forskrift og studie­tilsynsforskrift trer i kraft, er det etter dialog med NOKUT lagt opp til en trinnvis søknadsprosess.

I denne første runden vil NOKUT vurdere om søknaden er behandlingsbar, mens resultatene først skal vurderes av en faglig komite når HSN sender sin endelige søknad. Dette dokumentet er derfor å anse som et utkast til søknad.

Dokumentet vil oppdateres etter tilbakemeldinger fra NOKUT og i samsvar med ny forskrift og med nye tall for 2016 der dette er aktuelt.

Høsten vil derfor bli brukt til å ferdigstille den endelige søknaden, etter at tilbakemeldinger på den første versjonen kommer fra NOKUT.

- Denne første runden med NOKUT vil gi oss et godt grunnlag for HSNs utarbeidelse av endelig søknad, og skal bidra til en «smidig og effektiv» søknadsprosess, i tråd med de forutsetninger Stortinget fastla da de behandlet strukturmeldingen i fjor vår. Når faglig komite forhåpentligvis starter sitt arbeid tidlig i 2017, skal det være med utgangspunkt i endelig og en komplett søknad, sier rektor.


 

Den foreløpige søknaden om akkreditering som universitet kan du lese her (PDF)

For mer informasjon/kommentarer: Rektor Petter Aasen, mob: 995 29 024