Forskningen vekker interesse på Stortinget

Stortingspolitikerne Erlend Larsen og Torill Eidsheim står sammen med USN-professor Frank Karlsen og fotograferer fra forskningen hans
POLITISK INTERESSE: Professor Frank Karlsen arbeider med tidlig deteksjon av ikke-smittsomme sykdommer. Stortingspolitikerne Erlend Larsen (H) og Torill Eidsheim (H) lyttet interessert. (Alle foto: An-Magritt Larsen)

Forskningen til USN på tidlig oppdagelse av ikke-smittsomme sykdommer vekker interesse på Stortinget.


Stortingspolitikerne Erlend Larsen (H) og Torill Eidsheim (H) er lydhøre for ønsket om å bygge opp en nasjonal forskergruppe på bruk av mikro- og nanoteknologi i fremtidens helsejenester. 

De er medlemmer av helse- og omsorgskomiteen som merker seg forskningen ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Sammen med politisk rådgiver Linn Pettersen fikk de høre nærmere om mulighetene innen mikro- og nanoteknologi under visitten ved Institutt for mikrosystemer 17. juni. 

– Vi ble invitert for å få en orientering om forskningen USN gjør på mikro- og nanoteknologi. Det er forskning som kan komme til å få stor betydning for folkehelsen i årene fremover, sier Larsen. 

LES OGSÅ: Forsket på stress hos elitespillere

Imponerte stortingspolitikerne 

Bakgrunnen for invitasjonen er ønsket om å bygge opp en nasjonal forskergruppe på mikro- og nanoteknologi ved USN.

Sentralt i satsingen vil være å samarbeide med andre forskergrupper i inn- og utland om ny teknologi som gir muligheter for tidlig oppdagelse av ikke-smittsomme sykdommer som kreft, hjertekarsykdom, lungesykdom og diabetes.

Stortingspolitikerne Erlend Larsen og Torill Eidsheim fra helse- og omsorgskomiteen i laboratorium sammen med USN-forskere

I Forskningsparken i Vestfold ble stortingspolitikerne vist rundt på ulike laboratorium, hvor USN-forskere fortalte om det store og fremtidsrettede forskningsområdet innen medisinsk teknologi.

Sammen med prosjektleder for USN Partnerskap, Duy Tho Do, professor emeritus Henrik Jakobsen og Høyres ordførerkandidat i Horten, Jan Erik Nærsnes, la stortingspolitikerne en plan om hvordan løfte saken videre i de forskjellige departement. 

– Vi fikk et godt innblikk i hva USN forsker på og ble imponerte over det vi så og hørte, sier Larsen.

Kommentar om USN

Som tidligere Stokke-ordfører var han involvert i forskningsprosjektet om sensorer som kan legges i bleier for å ta blant annet urinprøver. 

LES MER HER: Dette bleieinnlegget tar urinprøver 

I den forbindelse lagde han en merknad fra helse- og omsorgskomiteen som kom med da Stortinget vedtok Folkehelsemeldinga 13. juni i år. 

I Folkehelsemeldinga presenterer regjeringen den samlede innsatsen for å fremme bedre folkehelse og god livskvalitet i befolkningen. 

Stortingspolitikerne Erlend Larsen, Torill Eidsheim og politisk rådgiver Linn Pettersen sitter rundt møterommet og diskuterer sammen med USNs fagstab.

Her er merknaden fra helse- og omsorgskomiteen, som kan ha betydning for USN fremover:

«Komiteen merker seg forskningen på mikrosystemer hos Institutt for mikrosystemer, Fakultet for teknologi, naturvitenskap og maritime fag ved Universitetet i Sørøst-Norge (USN). Ny teknologi kan styrke folkehelsen gjennom nye muligheter for tidlig deteksjon av ikke-smittsomme sykdommer som kreft, hjertekarsykdom, lungesykdom (KOLS) og diabetes. Mikro- og nanoteknologi kan bli en muliggjørende drivkraft innenfor utvikling av nye helseprodukter og helsetjenester. Komiteen viser til at bruk av mikrosystem for analysering av «væskebiopsi» og bruk av nanoteknologi blant annet kan føre til banebrytende fremskritt innenfor tidlig deteksjon og diagnose av sykdom.»

LES OGSÅ: Millionstøtte til forskning på digitalisering av varehandel