Første industrimaster-bedrift i Vestfold

 Verdens lengste prøvetid: Bedriftskoordinator for Industriakademiet på Institutt for maritime operasjoner og Institutt for mikrosystemer, Sanda Knutson setter stor pris på at 7Sense (her representert ved daglig leder Frode Stensaa) har sagt ja til å ansette en student gjennom det nye industrimasterprogrammet. (Foto: Silje Mossestad)
Verdens lengste prøvetid: Bedriftskoordinator for Industriakademiet på Institutt for maritime operasjoner og Institutt for mikrosystemer, Sanda Knutson setter stor pris på at 7Sense (her representert ved daglig leder Frode Stensaa) har sagt ja til å ansette en student gjennom det nye industrimasterprogrammet.

Hortensbedriften 7Sense viste raskt interesse for ordningen med 50% jobb og 50% studium, og har sagt ja til å ansette en masterstudent.


Tekst og foto: Silje E. Mossestad

Daglig leder ved 7Sense, Frode Stensaa, gleder seg til å ta i mot en masterstudent fra industrimasteren i mikro- og nanosystemteknologi til høsten.

- Vi trenger flere folk, og i tillegg får vi muligheten til å forme en masterkandidat, og har tre år til å gjøre det på! Det at vi kan være med på å påvirke fra starten og bidra til at kandidaten skaffer seg den riktige fagkombinasjonen, er noe vi anser som svært positivt.  Dette er helt klart en vinn – vinn situasjon for begge parter, og vi har allerede et godt samarbeid med høgskolen, sier Frode Stensaa.

Bedriftskoordinator for Industriakademiet på Institutt for maritime operasjoner og Institutt for mikrosystemer, Sanda Knutson, er også glad for at 7Sense var tidlig ute med å inngå et samarbeid i forhold til Industrimasterordningen.

Trenger flere bedrifter

- Vi har vært rundt og informert de bedriftene vi allerede har et godt samarbeid med, og håpet er at vi skal få på plass fem bedrifter førstkommende høst, forteller Knutson. Hun presiserer at høyskolen skal tilrettelegge rekrutteringsprosessen, slik at det blir en langt mindre krevende prosess for bedriften enn en ordinær ansettelsesprosess.

Gode erfaringer

I Vestfold er ordningen med Industrimasterprogrammer helt ny, men på Kongsberg har de jobbet med dette i flere år, og har høstet gode erfaringer som de nå deler med de andre campusene.

- Likevel har vi hatt lignende ordninger også her i Vestfold, hvor studenten har jobbet deler av studiet ute i en bedrift, fortsetter Sanda Knutson.

Teknologimiljøet i Porsgrunn tilbyr også en industrimaster innenfor Industrial  IT and Automation, og det maritime fagmiljøet i Vestfold tilbyr industrimasteren Maritim ledelse.

Tett oppfølging

Bedriftene som sier ja til å bli med på Industrimasterordningen forplikter seg til å ansette en student hvor studenten jobber i 50% og studerer master i 50% av tiden.

Sanda Knutson forsikrer at HSN vil følge opp studenten og bistå bedriften, slik at dette blir en god og verdifull erfaring for begge parter og at samarbeidet fungerer som det skal.

Motiveres av å jobbe

Frode Stensaa ved 7Sense ble ferdig utdannet ingeniør i 1992. Han gikk selv en alternativ studieordning, hvor han fikk komme ut og jobbe mens han studerte. Da jobbet han på det som den gang het Norcontrol.

- Du får et helt annet inntrykk av hva det vil si å være ingeniør når du kommer ut og får prøve deg i en ordentlig bedrift, treffe alle de erfarne folkene og får praktisk erfaring innenfor faget og tung teknologi, sier Stensaa.

Han tror det er viktig å la studenter som virkelig har lyst til å jobbe få prøve seg.

Teknologi til mange bruksområder

7Sense har i dag snart åtte ansatte, og med den nye masterstudenten som skal ansettes i 50 prosent stilling til høsten blir det ni ansatte. Foreløpig er det bare menn som jobber i bedriften.

Hortensbedriften leverer konsulenttjenester på utvikling av elektronikk og programvare. Av egne produkter er bedriften blant annet kjent for sine landbruksprodukter,  blant annet «potetsensorer» som føler på temperatur,  luftfuktighet og CO2.

- Nå har vi utviklet nye sensorer innenfor inneklima, og senest i dag bestilte Horten kommune nye sensorer til kartlegging av inneklima. Vi har også inngått et samarbeid med ProConsult i forhold til overvåking av byggeprosess i bygg. Foreløpig kan jeg ikke si så mye, men det dreier seg om at man ved hjelp av våre sensorer kan oppdage inntrenging av vann eller vannskader i en tidlig fase, sier Stensaa hemmelighetsfullt.

Les også:

Teknologi-løft 2018: Mener teknologi gjør verden til et bedre sted.

 


HSN Industriakademi

HSN skal levere godt kvalifiserte kandidater til arbeidslivet. De skal ha oppdatert kunnskap og kompetanse for å styrke næringslivets globale konkurransekraft, langsiktige vekst og løse store samfunnsutfordringer. For å nå disse målene har vi etablert HSN Industriakademi.

Bli ingeniør på HSN

Velg mellom ingeniørutdanninger i Vestfold, Porsgrunn og på Kongsberg.