Første USN-jurister fra Danmark

Med kandidatutdannelse fra Danmark. F.v: Sondre Strømsheim, Martine Skretteberg, Camilla Paulsberg, Shushanna Safaryan, Kjersti Emilie Fjær. Noen studenter var i jobb, og kunne ikke være til stede. Foto. Jan-Henrik Kulberg
Med kandidatutdannelse fra Danmark. F.v: Sondre Strømsheim, Martine Skretteberg, Camilla Paulsberg, Shushanna Safaryan, Kjersti Emilie Fjær. Noen studenter var i jobb, og kunne ikke være til stede. Foto. Jan-Henrik Kulberg

De første studentene med cand.jur (master) fra Danmark kom tilbake til campus Ringerike for å fortelle om studieoppholdet i Aarhus og København.


USN har inngått en samarbeidsavtale med Aarhus Universitet. De som har fullført bachelor i jus eller bachelor i forretningsjus og økonomi på USN, kan ta kandidatutdannelse i Aarhus.  

Gjennom å bygge på med en kandidat jura ved Aarhus Universitet, får de dermed en full utdanning som jurist som svarer til den norske mastergraden i rettsvitenskap.

LES OGSÅ: Tar jus-master i Aarhus

Annerledes enn Norge

- Det er ikke vanlig å ha vaskemaskin, i hvert fall ikke i København. Du må møte godt forberedt til forelesning, og ikke stille åpenbare spørsmål som du kunne funnet svaret på selv. Hvis du ønsker å heve deg over snittet, må du lese utover det som er pensum. Jeg synes jeg hadde med meg en god ryggsekk fra USN og var godt forberedt, sa Kjersti Emilie Fjær.

Hun har vært i København og fortalte om en by der det alltid er noe å finne på. I likhet med de andre, måtte hun omstille seg litt fra den norske studenthverdagen.

Studentene fortalte åpent om livet som norske jusstudenter i Danmark. Ytterst til venstre programkoordinator i jus, Ida Mathiesen Hatleberg. Foto: Jan-Henrik Kulberg
En vanlig arbeidsdag

USN har hatt sju studenter i Aarhus og to i København. Og nesten alle var tilbake på campus, der de møtte nåværende studenter på bachelor i jus og bachelor i forretningsjus og økonomi.

Camilla Paulsberg og Shushanna Safaryan mener mye handler om å få gode arbeidsrutiner fra starten.

- Vi la opp ukene som om vi skulle jobbet. Hver dag startet vi på morgenen og leste til ettermiddagen. På kveldene og i helgene hadde vi fri. 

- Aarhus er en så fin by at det var vanskelig å dra derfra. Det er veldig mange tilbud til studenter, og et godt samhold blant oss norske som også har fått egne mentorer ansatt av universitetet. To av de norske studentene blir ansatt, slik at de kan hjelpe de nye som kommer med å finne seg til rette, fortalte Sondre Strømsheim og Martine Skretteberg.

Mange hadde møtt frem for å høre om mulighetene for å ta kandidatutdannelse i Danmark. Foto. Jan-Henrik Kulberg
I jobb som jurist

Sondre jobber hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus

- Jeg jobber med mange jurister, og det er ingen spørsmål rundt at jeg har masteren min fra Danmark.  Vi er mange nyutdannede der med forskjellig bakgrunn. Jeg jobber med det samme som folk fra UiO. Når jeg sier at jeg har tatt kandidatutdannelsen i Danmark blir de bare nysgjerrige, ikke skeptiske.

Martine Skretteberg er ansatt på et meglerkontor, og har også bare fått positive reaksjoner på at hun har blitt jurist i Danmark.

Til vinteren blir det informasjonsmøter for jusstudentene på Ringerike med representanter fra Aarhus universitet.

LES OGSÅ:
Har fullført master i Danmark - reportasje i Juristkontakt

Her er de viktigste tipsene og lærdommene fra studentene som er ferdige nå:

Start boligjakten tidlig. Dra på visning i juni, og betal heller for noen måneder ekstra. Hvis du venter til studiestart, kan det bli vanskelig. (Sondre måtte bruke Airbnb i starten).

Ikke vær for kresen på bostandard. Start heller enkelt, kanskje i kollektiv og finn noe bedre etter hvert.

Sjekk timeplanen nøye når du velger fag. Det samme gjelder eksamenstider. Valgfag må velges i god tid før semesteret starter. Du har selv ansvar for at forelesninger og eksamener ikke kolliderer. Siden det kun er to obligatoriske emner i tillegg til masteroppgaven, har du stor valgfrihet til å velge hvilke emner du vil ta

Ha gode arbeidsrutiner med en gang. Kravene, arbeidsmengde og pensum er høyere enn i Norge.

Det er muntlig eksamen i Danmark. Det var litt skummelt i starten, men ble en positiv opplevelse og en god trening til juristrollen.

Det er lett å bli forstått, men likevel lurt å tilpasse språket litt. Skriftlige eksamener og master-avhandlingen kan skrives på norsk.

Danmark er EU-medlem og det er EU-rett i alle fag. Dermed får du en mer internasjonal utdanning enn du ville fått i Norge.