Fortsatt digital undervisning etter påske

All undervisning og veiledning på USN vil være digital ut vårsemesteret.


Ledelsen for USN besluttet 7. april at alle forelesninger og annen undervisning og veiledning skal foregå på Zoom eller andre digitale plattformer denne våren. Beslutningen er tatt med utgangspunkt i den norske regjeringens bestemmelser for hele samfunnet. De ansatte skal fortsatt ha hjemmekontor.

Regjeringen åpner for at sisteårsstudenter på bachelor- og mastergrader vil få tilgang til verksteder og laboratorier for å fullføre arbeider på bachelor- og masteroppgavene sine fra og med 27. april. USN har oversikt over hvilke studenter dette gjelder. Det vil bli iverksatt smitteverntiltak som gjør det trygt å arbeide i de aktuelle rommene.

Fra samme dato vil også bli mulig for studenter i sitt avsluttende semester å utføre feltarbeid i små grupper. Det vil bli utarbeidet retningslinjer for hvordan dette skal gjøres.

Fra og med 20. april vil USN få på plass en ordning for utlån av bøker på biblioteket. Dette vil være et tilbud til alle studenter.

Digital eksamen

Alle eksamener skal gjennomføres hjemmefra, enten som digital skriftlig eksamen eller som digital muntlig eksamen. I Studentweb står det i mange tilfeller fortsatt den eksamensformen som er oppgitt i de aktuelle emneplanene. I de fleste tilfeller vil det bli en endring på dette, ettersom kun 400 av vårens 1200 emneplaner allerede har digitale hjemmeeksamener som eksamensform. Endringene vil bli registrert i Studentweb på et senere tidspunkt.

Fagmiljøene har arbeidet med hvordan studentene skal vurderes når eksamen blir en digital hjemmeeksamen. Flesteparten av eksamener går omtrent som planlagt, men blir gjort om fra en skoleeksamen til en hjemmeeksamen.

I noen fag er det behov for litt større endringer, eksempelvis endring fra muntlig til skriftlig innlevering eller fra gruppeeksamen til individuell eksamen. Det kan også i noen svært få tilfeller bli endring på eksamensdato.

Eksamenskontoret har nå innhentet all informasjon, og jobber i disse dager med å gjøre de teknisk-administrative endringene for eksamen. Dette tar litt tid, men vi prioriterer de eksamener som haster mest – altså de som er de siste ukene i april og første uke i mai.

Når endringen er gjort i de administrative systemene vil alle studenter få melding om dette, både i Studentweb og på e-post. Det betyr at dere får en e-post for hver eksamen dere skal ha i løpet av våren. I eposten vil det stå hvilke endringer som er gjort, samt annen viktig informasjon studentene må kjenne til.

Endringen i Studentweb vil være synlig dagen etter at e-posten blir sendt ut til studentene.

USNs råd til studenter og ansatte

Oppdateres fortløpende på usn.no/korona