Fra Notodden til Paris - se videointervju med statsråd Nybø

Statsråd Iselin Nybø i green room på DigTekLab på campus Notodden. Foto
Statsråd Iselin Nybø i green room på DigTekLab på campus Notodden. Foto: Jan-Henrik Kulberg

Forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø valgte seg Paris, da hun ble invitert inn i green room på DigTekLab ved campus Notodden. Kanskje ikke så rart, mens snø og sludd lavet ned på utsiden.


Det var en spørrelysten, positiv og åpen minister som ble vist rundt, og fikk oppleve en mangfoldig campus.

- Kanskje dette er den kjolen jeg skal ha på meg neste gang jeg er på Slottet, sa Nybø lattermildt da hun fikk presentert noen av studentarbeidene på campus.

- Vi er en av de store lærerutdanningene i landet.   Vi hadde lyst til å vise deg at dette studiestedet både bærer på det mest rotekte og på lange tradisjoner, samtidig som det er helt i front som en spydspiss i en ny digital hverdag, sa dekan Arild Hovland ved Fakultet for humaniora, idretts- og utdanningsvitenskap.

Statsrådsbesøk campus Notodden

Praktisk-estetiske fag

Besøket startet med et møte med fakultetsledelse og ansatte på campus, og der var tilstanden til de praktisk-estetiske fagene det temaet som det ble snakket mest om.  En lyttende minister var interessert i hva de fagansatte mente om statusen til disse fagene, og hvordan deres utviklingsmuligheter vil bli påvirket av de nye lærermasterne.

- Er dere bekymret for at man får en todeling av lærerne, der de med mastergrad tjener mye bedre enn de med bachelorgrad. En lærerstab der den ene gruppen har lavere lønn, spurte statsråden.  

- Vi ser at de små estetiske fagene er veldig utfordret. Vi må ivareta disse fagene også, og på sikt må vi diskutere hvordan vi kan løfte alle fagene, sa instituttleder Geir Salvesen. Han uttrykte bekymring for at så mange ufaglærte underviser i praktisk-estetiske fag i skolen, og sa at temaet er noe som opptar de ansatte. Samtidig fikk regjeringen klar støtte for å ha gjort lærerutdanningene om til femårige mastere.

Mona valgte Notodden

Nybø fikk møte lærerstudenter i klasserom og verksteder. Hun fikk overvære barnehagelærerstudenters scene-øvelser, og en personlig skulptur-utstilling av studenter ved Visuelle kunstfag og design.

På verkstedet til Faglærerutdanning i kunst og håndverk kunne Mona Bakke fra Bjerkreim i Rogaland fortelle samfylkingen at hun hadde valgt campus Notodden fremfor tilsvarende utdanning i Oslo, da hun skulle finne faglærerutdanning i kunst og håndverk.

- Det er et mye mindre miljø her, og mye vekt på arbeid i verksted med for eksempel leire og sløyd. Vi er ikke så mange i gruppen og har blitt veldig godt kjent. Jeg stortrives her. 

Mona Bakke valgte å ta faglærerutdanning i kunst og håndverk på Notodden. Foto

Det digitale klasserommet

Campus Notodden er kjent for å være helt i front når det gjelder nettbasert undervisning. I den nye DigTekLab fikk Nybø oppleve hvordan førsteamanuensis Peer Sverre Andersen underviser i matematikk. Han er en av flere forelesere ved campus som har vunnet nasjonal pris for sin nettundervisning.

- Det er ingen powerpoint i denne timen. Jeg skriver for hånd, og kan hele tiden tilpasse undervisningen til de spørsmålene som studentene kommer med, fortalte Andersen fra sitt undervisningsstudio.  Lærerstudenter fra Drammen var på campus denne dagen, og Nybø fikk et innblikk i hvordan morgendagens lærere får trening i å bruke digitale verktøy og teknikker i DigTekLab.

Statsråd Iselin Nybå i DigTekLab sammen med lærerstudenter fra Drammen. Foto

Må tenke større enn Pisa

- Dette er en profesjon i endring. Hva skal vi gjøre når vi har blitt best på Pisa-målingene? Det er vårt utgangspunkt. Vi vil tenke større enn Pisa-målinger, og vi har alltid elevene i tankene når vi underviser lærerstudentene våre. I lærerutdanningene våre skal det hele tiden være innovasjon. Her inne får lærerstudentene profesjonsfaglig digital kompetanse, som de kan ta med ut i klasserommet, sa visedekan Anne Fængsrud.

Les også: Fremtidens klasserom åpnet på Notodden

En tydelig stolt dekan Arild Hovland takket statsråd Iselin Nybø for et inspirerende besøk.

- Jeg håper du legger merke til den inderlige gløden blant de ansatte her. Jeg har vært her i seks år, og kan fortelle om en voldsom dedikasjon blant de ansatte her på campus Notodden.