Framgang for ny høyskole

Sykepleierstudent i praksis under sykepleierutdanning. Foto
Helse- og sosialfag er også i år vinnerne blant søkerne. Sykepleierstudent ved HSN (Arkivfoto)

8045 studiesøkere har Høgskolen i Sørøst-Norge som sitt førstevalg.


19. april ble antall søkere i Samordna opptak til studier ved norske universiteter og høyskoler for 2016 offentliggjort.

Tallene viser at 8045 søkere har én av de 4685 ledige studieplassene ved Høgskolen i Sørøst-Norge (HSN) som sitt førstevalg. Dette gir HSN en total framgang på 2,7 prosent primærsøkere.

– Høgskolen i Sørøst-Norge opplever en fremgang i antall studiesøkere og følger generelt de nasjonale tendensene. Grunnutdanningene våre holder stand og våre masterløp er samlet sett meget populære, sier rektor Petter Aasen.

Helse- og sosialfag er årets vinnere

Høyskolens helsefaglige studier opplever en total oppgang på 10,9 prosent førstevalgsøkere. Til sammen utgjør dette 2287 søkere.

Sykepleierutdanningene våre er særlig populære. Totalt har 1556 søkt om opptak til de 500 ledige studieplassene ved våre bachelorprogram i sykepleie fordelt på våre campuser i Drammen, Porsgrunn og Vestfold. Dette utgjør en samlet økning på 13,5 prosent.

Masterutdanning er populært

Høyskolen opplever en samlet framgang fra 3228 til 3600 førsteprioritetssøkere til våre mastergradsprogram, som bygger på våre profesjonsutdanninger på bachelornivå.  Dette er en økning på 11,5 prosent.

Blant de mest ettertraktede er Jordmorfag, Avansert klinisk sykepleie, Siviløkonom, Process Technology, Pedagogikk, Mikro- og nanosystemteknologi og Maritime Management.

Ønsker fleksible studieformer

HSN opplever også en økt interesse for de nett- og samlingsbaserte studiene, med en oppgang på 21, 8 prosent fra 1106 til 1347 søkere.  Dette kan tyde på at flere søkere ønsker fleksible studieformer.
 
Internasjonale studier øker også kraftig fra 1269 til 1694 primærsøkere, noe som markerer en fremgang på 33,5 prosent.
 
Utdanningsområdene lærer, maritim og ingeniør har en nasjonal nedgang, og det gjenspeiles også i søkertallene ved HSN.

 

Her er tendensene ved de forskjellige campusene:

 

Bø går mest frem

Av HSNs campuser opplever Bø den største veksten i antall søkere.

Mens Bø i fjor hadde 1471 førstevalgssøkere, er tallet nå økt til 1750 eller med nær 19 prosent.  Blant annet har studiene innen økonomi og administrasjon, natur- og miljøvernfag og informatikk solid framgang.

Både økonomi og administrasjon, turisme og ledelse, revisjon og regnskap, informasjonsbehandling og informasjonssystemer går klart frem. På landsbasis går økonomi og administrasjonsfag ned med 4,8%.

Studiet i kulturledelse opplever en økning på 18%, fra 27 søkere i 2015 til 32 søkere i år.

- Dette er svært gledelig, og det er inspirerende for oss. Det er åpenbart at Bø er kjent for å være et sted der studentene trives, sier dekan ved Fakultet for allmennvitenskapelige fag, Tone Jøran Oredalen.

Tallene fra Samordna opptak viser også at 923 har søkt de totalt 7 studiene som hovedsakelig gjennomføres via nett.

 

Mange vil bli sykepleier i Drammen

588 søkere har sykepleierutdanningen i Drammen som sitt førstevalg gjennom Samordna opptak.  Studiet har den klart største søkermassen av HSNs utdanninger i Drammen.
 
Også radiografutdanningen er populær med 133 førstevalgssøkere i år.  Det er faktisk det studiet på hele høyskolen som har flest førstevalgsøkere pr. studieplass.  (133 førstevalgssøkere til 25 studieplasser) . Helsefagene er også en av de nasjonale vinnerne i år.
 
I Drammen er det 1371 søkere til 495 studieplasser gjennom Samordna opptak i år.   Det er en økning fra 1347 søkere i 2015.  I tillegg kommer søknadene via høyskolens egen søknadsweb (masterutdanningene)
 
Grunnskolelærerutdanningene går tilbake nasjonalt, og det gjør de også i Drammen, bortsett fra GLU 5.-10 (samfunnsfag+matematikk) som går frem.
 
Bachelor i økonomi og ledelse går også frem i Drammen, mens det er en tilbakegang for økonomi-utdanningene nasjonalt.
 
Deltidsstudiet Event- Sport Management har vært et populært valg blant annet for idretts-ungdom som har kunnet kombinere det med trening, og dette studiet har en fordobling av førstevalgsøkere i år.
 
Andre studier med økning i Drammen er Bachelor i statsvitenskap, Master i avansert klinisk sykepleie - deltid (66 førstevalgsøkere mot 21 i fjor), og Master i klinisk helsearbeid.  

 

Helse- og sosialfag vinnerne i Porsgrunn

Ved campus Porsgrunn opplever HSN en sterk økning i antall søkere til alle helse- og sosialfagsstudiene. Det viser søkertallene fra Samordnet Opptak.

Sykepleie heltid og deltid, samt barnevern har flest søkere med henholdsvis 583 og 210, mot 463 og 137 året før. Vernepleie heltid har også en solid økning på 197 søkere mot 155 året før.


Helse- og sosialfagene ved campus Porsgrunn har over lang tid hatt god søkning, men i år er økningen i antall søkere på totalt 32,3 prosent.

Barnehagelærerutdanningen i Porsgrunn opplever også en formidabel økning på 49 prosent fra 55 til 82 søkere.
 
På landsbasis går ingeniørfagene ned med 3,8 prosent og alle ingeniørutdanningene ved campus Porsgrunn opplever en nedgang, bortsett fra elkraftteknikk som opplever en økning fra 25 til 33 søkere.

 

Flere vil studere jus på Ringerike

Bachelorstudiet i jus har en kraftig økning av førstevalgsøkere gjennom Samordna opptak.
 
133 søkere har jusstudiet på campus Ringerike som sitt førstevalg, mot 95 i fjor.  Også årsstudiet i jus har fremgang.  
 
Jusstudentene på Ringerike fikk denne vinteren sin egen linjeforening, og har nettopp fått flere muligheter til å fortsette med master i utlandet, blant annet ved Aarhus universitet.
 
Økonomiutdanningene går tilbake nasjonalt, og det vises også på Ringerike med en nedgang på Bachelor i økonomi og ledelse og 5-årig integrert siviløkonom.
 
Samtidig går den 2-årige siviløkonom-masteren kraftig frem.  Dette studiet har 243 førstevalgsøkere i år, mot 128 i fjor.
 
Alle PPU-utdanningene på campus Ringerike går også kraftig frem.  Eksempelvis har PPU fagdidaktikk Økonomifag (heltid) 61 førstevalgssøkere, mot 26 i fjor.
 
På Ringerike er det 458 førstevalgsøkere til 275 studieplasser gjennom Samordna opptak i år.  I tillegg kommer søknadene via høyskolens egen søknadsweb (masterutdanningene og PPU).

 

Kongsberg: God søkning til optometri og Systems Engineering

På Kongsberg er det bachelor i optometri og Systems Engineering som er de mest populære utdanningene. Det viser søkertallene som ble offentliggjort i dag.  

Flere ønsker å studere optometri både på bachelor- og masternivå, sammenliknet med i fjor. Bachelor i optometri har 66 studieplasser og 191 førstevalgsøkere ønsker å starte på dette studiet til høsten.

Masterne i Systems Engineering har også god økning i antall søkere, både innenfor Industriell økonomi, Engineering og Embedded Systems.

Bachelor i ingeniørfag data har en svak økning. Mens elektro- og maskiningeniørutdanningene samt økonomi og administrasjon, legger seg på den nasjonale trenden som viser en nedgang for disse studiene.

På Kongsberg er det  432 førstevalgssøkere til 330 studieplasser gjennom Samordna opptak i år.  I tillegg kommer søknadene via høyskolens egen søknadsweb (masterutdanningene).

 

Stor interesse for sykepleie-, lærer -og masterutdanningene i Vestfold

Nasjonale tall viser at Helse og sosialfag er årets «vinnere» ifølge søkertallene fra Samordna opptak som ble offentliggjort i dag. Vestfold er intet unntak. Bachelor i sykepleie har flest førstevalgsøkere på campus Vestfold. 385 personer har søkt om opptak på 150 studieplasser.
 
Interessen for masterstudiene ved campus Vestfold er også stor. De fleste masterne har hatt en økning i antall førstevalgsøkere sammenliknet med i fjor. Dette gjelder blant annet Master i Innovasjon og ledelse, Tverrfaglig master i Samfunnsvitenskap, Master i Norskdidaktikk, Master i pedagogikk og master i Maritim Management.
 
Utdanningsområdet lærer har en nasjonal nedgang, mens Grunnskolelærerutdanningen 1-7 trinn i Vestfold har en positiv økning. Til dette studiet er det 2,43 førstevalgsøkere per studieplass. Det er en nedgang i antall førstevalgsøkere til Barnehagelærerutdanning på deltid, mens barnehagelærerutdanning på heltid har samme søkertilfang som i fjor.

Bachelor i IT og Informasjonssystemer har 118 førstevalgsøkere på 45 studieplasser. 

Både årsstudiet og bacheloren i Sosiologi har gode søkertall i Vestfold. På til sammen 70 studieplasser har de 128 førstevalgsøkere.


 
Årsstudiene har generelt mange førstevalgsøkere i år og i Vestfold utmerker seg positivt med gode søkertall i norsk, matematikk og kunst og design viser tall Samordna opptak.

 

Kunst og håndverksfag og pedagogikk på Notodden
Ved campus Notodden er de ulike kunstfagene innen tekstil, metall og design de prosentvise vinnerne. Tekstil, tre, tegning og visuelle kunstfag og design hadde 26 søkere i fjor, mot 57 søker i år. Det nye studiet "Design i nye medier" har 28 søkere.

Solid er også framgangen for studietilbudene innen spesialpedagogikk med totalt 147 søkere mot 128 i fjor.

Studiet praktisk pedagogisk utdanning som tilbys både på heltid og deltid har en formidabel økning på søkertallene. 502 ønsket å ta studiet i 2015, mens 727 ønsker å ta studiet i år. Det gir en økning på 45 prosent. 

Til de totalt 454 studieplassene knyttet til Notodden er det 713 førstegangssøkere.  Det er opp 9 prosent.
 

Rauland holder seg stabil

Folkekunst og folkemusikkstudiene ved campus Rauland opplever totalt sett en ørliten nedgang, mens bachelor i folkekunst har en dobling i antall søkere.

Kontaktpersoner:


Buskerud/Vestfold:
Studiedirektør Anne Fængsrud mob 995 08 272

Telemark:

Fung. studiedirektør Pål Augestad, mob 955 26 492