Fremtidens havbruk trenger elektronikk

Havbruk. Foto. Wikimedia Commons/Kommunikasjonsavdelingen, Nord-Trøndelag fylkeskommune
Foto: Wikimedia Commons/Kommunikasjonsavdelingen, Nord-Trøndelag fylkeskommune

Nøkkelen til fremtidens havbruksløsninger ligger i bruk av avanserte teknolo­gier som mikro- og nano­elektronikk, mikrooptikk, mikrofluidikk og biotekno­logi.


Tekst: Einar Karlsen, elektronikknett.no

Alt dette finner vi på Institutt for mikrosystemer (IMS) ved HSN.

Ikke bare kan instituttet skilte med fagkunnskaper og laboratorier, men de kan også vise til vellykkede industrisamarbeid på andre felter, som medisin og industri, som kan gi synergieffekter til havbruksanvendel­ser. I fremtiden kan det bli mulig å ta automatiske vevsprøver av levende fisk i merdene, for eksempel!

Spennende muligheter

Hos IMS ser man nå flere spennende muligheter komme opp. Man er allerede dypt involvert i for eksempel CtrlAQUA, et senter for forsknings­drevet innovasjon (SFI) som skal utvikle teknologiske og biologiske løsninger som kan muliggjøre luk­kede oppdrettsanlegg.

Les hele reportasjen her (krever Flash i nettleseren)
 

Kunnskap for fremtiden - på HSN

Vil du være med og utvikle ny teknologi eller nye produkter? Ønsker du å se konkrete resultater av din jobb; enten det er broer eller bygg, mikrochipper i helseutstyr, nye IT-løsninger, rent vann i springen eller løsning på plastforsøpling i havet?

Med en ingeniør- eller IT-utdanning får du varierte, utfordrende og meningsfylte oppgaver innen det området du brenner for.