Fusjonerte studentsamskipnader

Illustrasjonsbilde - tre studenter.

Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold (SIBV) fusjonerte med Studentsamskipnaden i Telemark (SiTel) 1.1.2016 og heter nå Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge (SSN).


Norges 4. største studentsamskipnad

Den fusjonerte organisasjonen vil være tilknyttet 8 campuser i Sørøst-Norge og ha til sammen 200 dyktige ansatte som skal betjene et variert utvalg av servicetjenester og tilbud til 17 000 studenter. SSNs boligmasse vil bestå av over 2000 studentboliger. 

I 2016 er totalkapitalen beregnet til ca. 1 mrd kroner og SSNs forventede omsetning er på over 250 millioner kroner. Målt i antall studenter vil SSN være Norges 4. største studentsamskipnad. Studentsamskipnaden er i stadig utvikling og studentene kan se frem til flere fremtidige utviklingsprosjekter som vil komme de til gode. Organisasjonen har en solid økonomi og alle forutsetninger på plass for å lykkes i årene som kommer, skriver SSN på sin egen nettside.

Tidligere direktør i Studentsamskipnaden i Buskerud og Vestfold, Hans Erik Stormoen, vil være administrerende direktør for SSN. 

Egen nettside for fusjonen

Følg fusjonsprosessen på nettsiden for fusjonen.  Samskipnaden oppdaterer informasjon om fusjonsprosessen på nettsiden jevnlig.