Går sammen for barns helse

Jorunn Borge Westhrin,  Solfrid Bratland-Sanda,  Anne Aasmundtveit
Solid start for prosjektet "Liv og røre i Telemark". Fra venstre: Jorunn Borge Westhrin, Telemark fylkeskommune, Solfrid Bratland-Sanda, Høgskolen i Sørørst-Norge og Anne Aasmundtveit fra Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør.

HSN og Telemark fylkeskommune går sammen med Sparebankstiftelsen Sør om å gi barn og ungdom i Telemark bedre kostvaner, bedre fysisk form og bedre trivsel i og utenfor skolen


Tekst og foto: Per Magnus Holtung

- Vi ser den store betydningen dette prosjektet vil ha for barn og ungdom, og som vi gjerne vil støtte opp om. Vi har også som intensjon å gi samme sum hvert av de neste tre årene, sier Rune Røisland, daglig leder av Sparebankstiftelsen Sparebanken Sør, som bidrar med 1,5 millioner kroner i år.

Telemark fylkeskommune og Høgskolen i Sørøst-Norge vil hver bidra med 750 000 kroner årlig gjennom hele fireårsperioden.

Forprosjekt i Kragerø

Opplegget er allerede i gang som et forprosjekt ved skoler i Kragerø. Tildelingen av de 1,5 millionene og offisiell start på hovedprosjektet ble markert ved Sannidal ungdomsskole.

Der blir blant annet fysisk aktivitet lagt inn som del av undervisningsopplegget i vanlige skolefagtimer.  Det styrker også elevenes oppmerksomhet i de teoretiske fagene, forteller lærerne. 

Forskningsprosjektet

Det fireårige prosjektet er delt i en utviklingsdel og en forskningsdel. Forskningsdelen av prosjektet ledes av førsteamanuensis Solfrid Bratland-Sanda ved Høgskolen i Sørøst-Norge.

I utviklingsdelen av prosjektet har Telemark fylkeskommune ansvaret for å spre opplegget til kommunene og skolene i fylket. Målet er at opplegget skal være innført i alle grunnskoler i Telemark innen 2021.

I opplegget vil det følge ei pakke med tiltak for å hjelpe med gjennomføringen i den enkelte skole.

- Og vi skal se på effekten av opplegget, sier Solfrid Bratland-Sanda. 

Forskergruppa bak prosjektet vil også bli supplert med én eller to doktorgradsstipendiater.

- Ved å innføre de helsefremmende «Liv og røre i Telemark»-tiltakene i skolene, når man alle elever uavhengig av sosioøkonomisk og kulturell bakgrunn, sier Solfrid Bratland-Sanda.

 Også mat, skolemåltider og ernæring er del av det unike opplegget.

«Liv og røre i Telemark» er tittelen på det fireårige prosjektet. Målet er å gi barn og ungdom bedre kostvaner, bedre fysisk form og bedre trivsel i og utenfor skolen.

Sparebankstiftelsen Sør har nå tildelt prosjektet «Liv og røre i Telemark» 1,5 millioner kroner for 2016.