Gav råd om ungdomshelse

Bent Høie og Solfrid Bratland-Sanda. Foto
Helseminister Bent Høie hører interessert på førsteamanuensis Solfrid Bratland-Sanda. Foto: Kari Utgaard, GD

Førsteamanuensis Solfrid Bratland-Sanda var en av foredragsholderne da Helse- og omsorgsdepartementet inviterte til toppmøte om ungdomshelse.


Tekst: Helle Friis Knutzen

Etter foredraget sa Solfrid Bratland-Sanda til helseminister Bent Høie at vi må tenke mer helhetlig i dagens behandlingstilbud til ungdom. Antidepressiva har blitt en quickfix-løsning som ikke bare er uvirksom, men kan vise seg å være farlig. Mange flere burde fått tilpasset fysisk aktivitet som et behandlingstilbud i stedet.

Sykt perfekt

I sitt innlegg på toppmøtet kom Bratland-Sanda inn på det såkalte treningsparadokset – det at stadig flere ungdom trener seg syke, samtidig som stadig flere sitter seg syke.

Selverklærte/medieerklærte treningseksperter kan bidra til dette ved å trigge de som trener mye til å trene mer, mens deres treningsmål framstår som uoppnåelig og demotiverende for de som ikke trener.    

Krev fagkompetanse

Et av hovedpoengene i foredraget var at treningsparadokset må løses av personer med tilstrekkelig fagkunnskap. Vi må kreve fagkompetanse av de som jobber med fysisk aktivitet hos ungdom. Vi må være mer kritiske til selvutnevnte treningseksperter i bloggverdenen og personlige trenere med egen fitnesskarriere som bakgrunn. Solfrid Bratland-Sanda har tidligere tatt til ordet for en lisensordning for personlige trenere.

Det offentliges ansvar

Bratland-Sanda fremholdt også at det offentlige må ta en større del av ansvaret for det forebyggende og helsefremmende arbeid. De frivillige idrettsorganisasjoner gjør en god jobb, men vi må bruke arenaer hvor vi møter all ungdom – som skole og helsestasjoner.  Da kan vi også kreve en høyere kvalitet i arbeidet, og oppnå bedre helsegevinst hos ungdom.

Førsteamanuensis Solfrid Bratland-Sanda foreleser på bachelorstudiet i idrettsvitenskap, fordypning fysisk aktivitet og helse, ved studiested Bø.

Hun er en av landets fremste eksperter på bruk av fysisk aktivitet i behandling av spiseforstyrrelser. Nå skal hun forske på kroppshysteri i videregående skole, samt kroppspress knytta til trening og sosiale medier.