Gi innspill til utviklingsplanen for campus Porsgrunn

Studenter ved Campus Porsgrunn

Delplan for byplan og mobilitet er nå på høring med 4. mai som frist for innspill.


På oppdrag fra Universitetet i Sørøst-Norge har Statsbygg utarbeidet forslag til delplan som tar for seg temaene byplanlegging og mobilitet. Planen er utarbeidet i tett samarbeid med Studentsamskipnaden i Sørøst-Norge og Porsgrunn kommune.

Gjennom mål og strategiske grep gir delplanen retningen for den overordnede utviklingen av campus. Det er også utarbeidet en lokaliseringsanalyse for plassering av nye studentboliger på eller tett på campus. Planen ser spesielt på det å tilrettelegge for en god kobling og samhandling mellom campus, byen og omgivelsene, og at det er enkelt å reise miljøvennlig. Dagens situasjon, utviklingstrekk og behov er beskrevet som grunnlag for forslag til mål, innsatsområder, strategier og tiltak. Blant annet foreslås det flere tiltak for å trekke universitetets campus nærmere byen. På sikt skal delplanen inngå i en campusstrategi for hele USN og en komplett campusutviklingsplan for studiestedet Porsgrunn.

Delplanen med vedlegg:

Innspill og tilbakemeldinger sendes til AnetteRossum.Bastnes@statsbygg.no  innen mandag 4. mai 2020.